A apărut ediția de iarnă a revistei Lettre Internationale

SUMAR Nr. 92
RetrospectiveVirgiliu-Leon Ţârău - Trecutul sub lupă
Ion Vianu - Memoria: Monument, Judecată, Magistra Vitae
Karl Schlögel - Un premiu carolingian pentru itinerariile europene
Bedros Horasangian - Dosar 1915

Cultură şi istorieDIALOG Perry Anderson - Suleiman Mourad: Enigmele cărţii
DIALOG Esprit - Makram Abbès: Arta guvernării în lumea islamică
Robert F. Worth - Stâlpii despotismului arab
Cătălin Bogdan - Şi musulmanii au probleme de conştiinţă

Arte vizualeTudor Banus - Paradigma artei contemporane
Jed Perl - Cultul lui Jeff Koons
Vladimir Bulat - Creaţia se naşte din puritate sau din noroi
Iolanda Malamen - Revendicarea Raiului prin culoare

TeatruDIALOG Frank M. Raddatz - Heiner Goebbels: Utopia formei
Marina Davîdova - Cum se maturizează arta
Thomas Hodina - Repetiţia
Georges Banu - Teatralitatea picturii

LitereHans Günther - Jăratic sub cenuşă
Adrian Mihalache - Romanticul joc al lumilor: cibercultura şi contra-cultura
Patrick Modianu - Scrisul şi oralul

Biblioteca „Lettre InternationaleˮLydie Salvayre - Nu plânge
Constantin Abăluţă - M I R E L A
Hilary Mantel - O regină pe eşafod
Varlam Şalamov - Povestiri din Kolîma

JurnalismRodica Binder - Multitalent sau multitasking
Karl Kraus - Don Münz
Rodica Binder - Jurnalism sau journaille?

Comentarii şi corespondenţe
Laura Grünberg - La vremuri noi, poveşti urbane vechi!
Carmen Firan - Când Demonul amiezii naşte monştri şi un Hipopotam intră în Rai
Mircea Ţicudean - Vremea moşilor sfătoşi şi cârtiţa de catifea

126 pag, 10 lei

Pentru abonamente: tel. (+4) 031 710 06 45/46, carmen.neagu@icr.ro.
Pentru comenzi achitate online: www.e-icr.ro

Abonamentul anual cuprinde patru numere şi costă 40 lei pentru cititorii din ţară şi 35 EUR (sau echivalentul acestei sume în orice monedă convertibilă) pentru cititorii din străinătate.

Cont LEI: RO 60 TREZ 7002 0G33 5000 XXXX - deschis la A.T.C.P.M.B. (Autoritatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București)
Cont EUR: RO 63 RNCB 0072 0497 1364 0004 - deschis la BCR, Filiala Sector 1 București, Calea Victoriei nr. 155
Cont USD: RO 20 RNCB 0072 0497 1364 0002 - deschis la BCR, Filiala Sector 1 București, Calea Victoriei nr. 155