10 ani de „Orizonturi culturale italo-române”

Numărul din mai este în mod tradiţional dedicat Salonului Internaţional de Carte de la Torino, revista „Orizonturi culturale italo-române” fiind partener media al României la cea mai importantă manifestare de gen din Italia. La ediţia din acest an a Salonului, amânată la fel ca toate manifestările culturale, urma să aibă loc un eveniment dedicat celor 10 ani de publicare, sub egida 10 anni di Orizzonti: risultati e prospettive / 10 ani de Orizonturi: rezultate şi perspective. În contextul actual, invităm cititorii la o ʽmasă rotundă la distanţă’, în speranţa întoarcerii la normalitate. În deschidere, Afrodita Cionchin (italienist, director fondator) ne introduce în cei 10 ani de activitate ai revistei prin 10 cuvinte-cheie, urmată de colegii prof. Monica Fekete (italienistă de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Mauro Barindi (traducător literar) şi Antonio di Gennaro (filosof, coordonatorul rubricii „Spazio Cioran”).

Intervenţia eminentei italieniste, prof. Doina Condrea Derer de la Universitatea din Bucureşti, căreia i se datorează rubricaUmberto Saba traduceri”, evidenţiază faptul că, datorită temerității și determinării fondatoarei, revista „Orizonturile culturale italo-române” ocupă astăzi o poziție pe care revistele istorice de italienistică din România nu au reușit să o cucerească de-a lungul timpului.

O altă exponentă de marcă a italienisticii românești şi membru de onoare al comitetului de redacţie, prof. Smaranda Bratu Elian de la Universitatea din Bucureşti, subliniază valoarea revistei în misiunea plurivalentă de a construi punți solide între cultura română și cea italiană.

Dintre personalitățile care, cu ocazia aniversării decenale a „Orizonturilor culturale italo-române” iau cuvântul pentru a aduce laude revistei, nu avea cum să lipsească un reprezentant ilustru al românisticii italiene, prof. Bruno Mazzoni de la Universitatea din Pisa. În continuare, Oana Boșca-Mălin, actualmente director adjunct la Accademia di Romania din Roma, are cuvinte de laudă pentru Afrodita Cionchin și valorosul său proiect cultural în care, ca italienistă şi colegă de generație a acesteia, recunoaște punctul de convergență lunară a direcţiilor de interes în cele mai variate sectoare care, toate laolaltă, oferă o panoramă vie și mereu actualizată a ceea ce este nou în studiile de românistică și de italienistică din cele două ţări. „Orizonturi culturale italo-române” este, aşadar, în mod tot mai pronunțat un reper, un brand.

Următoarea pagină reuneşte intervenţiile invitaţilor prof. Viorica Bălteanu (italienistă de la Universitatea de Vest din Timişoara), prof. Elena Pîrvu şi prof. George Popescu, italienişti de la Universitatea din Craiova.


Ediţia română propune următoarele pagini: 10 ani de „Orizonturi". Masă rotundă la distanţă (Afrodita Cionchin: 10 ani în 10 cuvinte-cheie; Monica Fekete: „Orizonturile” mele; Mauro Barindi: Scurtă cronologie a unei colaborări care a devenit prietenie; Antonio Di Gennaro: Importanța secțiuniiSpazio Cioran”); Doina Condrea Derer: Un deceniu fructuos; Smaranda Bratu Elian: Mărturii și speranțe, la 10 ani; Bruno Mazzoni: Un motiv de bucurie (într-un an nefast pentru prezent); Oana Boşca-Mălin: Fiecare pas înainte deschide perspective noi;„Orizonturi" 10: Viorica Bălteanu, Elena Pîrvu, George Popescu (Viorica Bălteanu: Un deceniu de meritorie activitate culturală; George Popescu: Un POD REGAL de fraternitate intercultural; Elena Pîrvu: Un gând la ceas aniversar); Baza de date „Scriitori români în limba italiană”: cât s-a publicat în 2019 (proiect coordonat de Afrodita Cionchin şi Mauro Barindi); „Elegie allucinogene”, publicat în 2019 în Italia. Dialog cu Ofelia Prodan; Eliade, „Secretul doctorului Honigberger”. O nouă ediție în italiană (recenzie de Gabriel Badea); Giorgio Bassani, 20 de ani de la dispariţie (prezentare şi traducere de Livia Mărcan); Fronda juvenilă și perisabilul existențial. Poezia lui Giampaolo Bellucci (prezentare şi traducere de George Popescu); A fotografia Veneţia” cu Paolo della Corte şi Maurizio Rossi (rubrică îngrijită de Ioana Eliad).


Ediţia italiană prezintă pagini precum:10 anni di Orizzonti. Tavola rotonda a distanza (Afrodita Cionchin: 10 anni in 10 parole-chiave; Monica Fekete: I miei «Orizzonti»; Mauro Barindi: Piccola cronistoria di una collaborazione diventata un’amicizia; Antonio Di Gennaro: L’importanza di «Spazio Cioran»); Doina Condrea Derer: Dieci anni di fruttuosi risultati; Smaranda Bratu Elian: Testimonianze e speranze, dopo 10 anni; Bruno Mazzoni: Un motivo di gioia (in un anno infausto per il presente); Oana Boşca-Mălin: Ogni passo in avanti apre nuove prospettive; Orizzonti 10: Viorica Bălteanu, Elena Pîrvu, George Popescu; Database «Scrittori romeni in italiano»: quanto si è pubblicato nel 2019; Ofelia Prodan: «Dentro una vespa vive una vecchia ramazza» (interviu realizat şi tradus în italiană de Mauro Barindi); Dialogo con Davide Zaffi: Noica e il suo «Anti-Goethe» non conformista (interviu realizat de Mauro Barindi); Cioran/1. «L’insonnia dello spirito». Lettere a Petre Ţuţea (Vivetta Valacca); Cioran/2. Nuova proposta in italiano, il dialogo con Edouard Roditi (traducere de Irma Carannante); «Fotografare Venezia» con Paolo della Corte e Maurizio Rossi (rubrică îngrijită de Ioana Eliad).