*** - George Ciorănescu şi exilul romînesc (Documente din arhiva Fundaţiei Regale Universitare "Carol I"), 2007, 504 p.

Această lucrare are la bază documentele, atîtea cîte au putut fi recuperate, aparţinînd Fundaţiei Regale Universitare "Carol I", instituţie recunoscută şi apreciată în lumea exilului romînesc. Cea mai mare parte a volumului este ocupată de corespondenţa dintre G. Ciorănescu şi reprezentanţi de seamă ai exilului romînesc, care făceau parte şi din Comitetul de conducere al Fundaţiei. Alte capitole sunt destinate organizării şi activităţii Fundaţiei, precum şi bugetului şi patriotismului acesteia.