Stephan Eleutheriades

Ediție îngrijită/an edition supervised by Elisabeta Moraitakis Concepția grafică, DTP și coperta/ Graphic design, layout and cover: Ofelia Coșman
Versiune engleză/ English version: Samuel Onn
Revizie versiune engleză/ English version revised by Adrian Solomon
Volum apărut cu spijinul dnei Elisabeta Moraitakis / Book published with the support of Mrs. Elisabeta Moraitakis

„Pictura fratelui meu Ștefan este creată într-o anumită epocă, cu dragoste și pasiune picturală, pentru a imortaliza peisajul pitorescal orașului său natal: Mangalia de altă dată." - Elisabeta Moraitakis

„La mii de kilometri de țărmul Mării Negre, un artist sensibil și cultivat își consacră pictura unui orășel care, la el, păstrează nealterat farmecul ulițelor de odinioară, al caselor cuminți proiectate pe orizont. E o poezie a unei rafinate nostalgii. O poezie care, și prin subiect, și prin intensitate lirică, aparține în întregime tradiției românești," - Dan Grigorescu

Stephan Eleutheriades (n. 1922, Mangalia), arhitect și pictor brazilian, originar din România. Absolvent al școlii de Arhitectură din București (1948). Încă din anii studenției, vocația lui de colorist a fost remarcată: prezența sa la Salonul Tinerimii Artistice din 1947 a fost semnalată de critici care îi puneau în evidență capacitatea de a realiza sinteza raționalismului construcției compoziționale cu vibrația lirică a cromaticii. De când trăiește în Brazilia, nu a încetat să picteze. Operele sale se găsesc în colecții particulare din România, Brazilia, Franța, Grecia, Germania, Canada și SUA.