Declarația comună a EUNIC privind Ucraina

Bruxelles, 24 februarie 2022


Reţeaua Institutelor Naționale de Cultură din Uniunea Europeană condamnă în mod colectiv agresiunea împotriva Ucrainei, un atac sfruntat şi neprovocat asupra democraţiei. Ne exprimăm sprijinul şi solidaritatea cu omologii noştri, colegii noştri și poporul ucrainean. În activitatea noastră, ca reţea de practicieni ai relaţiilor culturale, luptăm pentru o abordare prin dialog, care să cultive încrederea şi să asigure o ordine mondială paşnică.

Partenerii noştri ucraineni din domeniul culturii sunt profund afectati de violenţă, iar noi suntem solidari cu aceștia. Implicarea EUNIC alături de Ucraina și în Ucraina s-a ridicat la cote înalte de mulți ani: clusterul EUNIC Ucraina este compus din 13 membri, iar ambasadele și centrele culturale ucrainene sunt membre în multe alte clustere EUNIC din întreaga lume. Printre iniţiativele recente sau în desfășurare din Ucraina, conduse de EUNIC se află House of Europe (Casa Europei) și Culture Bridges (Punţi între culturi), două proiecte multi-anuale, valorând mai multe milioane de euro fiecare, proiecte care au creat posibilităţi și oportunităţi variate și de profunzime pentru consolidarea capacităților instituţionale, pentru schimburile culturale și profesionale dintre actorii culturali ai Ucrainei și cei ai UE.

În activitatea sa recentă, EUNIC a publicat un studiu despre contextele fragile şi de asemenea cercetări asupra contribuţiei relațiilor culturale la construirea păcii şi stabilităţii. În noiembrie 2021 am organizat, împreună cu UNESCO, un atelier de împărtăşire a cunoştinţelor în domeniul libertăţii de exprimare artistică, iar în primăvara aceasta ne vom întruni pentru a identifica paşii următori în termenii unor iniţiative concrete pentru a-i sprijini pe activiştii culturali afgani din diaspora. Condamnăm cu tărie actele de agresiune din Ucraina şi în calitate de rețea a unor instituții și organizații din domeniul relaţiilor culturale, EUNIC şi membrii săi vor încerca să-şi utilizeze resursele, influenţa și ceea ce au învătat din alte contexte fragile pentru a continua să sprijine activ societatea civilă și actorii culturali ucraineni. Aceasta se va face prin orice mijloace posibile atât în interiorul Ucrainei, cât şi in străinătate.

Puteți accesa declarația aici (în limba engleză).


EUNIC Ukraine statement (PDF)