Virgil Mihaiu - Jazz Connections in Romania, (ediţie în limba engleză), 2007, 200 p.

Virgil Mihaiu - Jazz Connections in Romania, (editie in limba engleza), 2007, 200 p

Structurată pe trei capitole (Landmarks for alternative jazz identities in the wake of totalitarianism, Anticipations of postmodern jazz aesthetics şi A concise history of jazz in Romania), lucrarea de faţă are ambiţia de a oferi cititorului de limbă engleză o minuţioasă panoramare a fenomenului jazzistic de ieri şi de azi din România. Uşurinţa cu care autorul se mişcă prin această lume a figurilor jazzului romînesc dovedeşte o adevărată erudiţie în domeniu, bazată, poate în primul rînd, pe pasiunea dlui. Mihaiu pentru jazz, în toate formele sale.