Programele de finanțare TPS și PUBLISHING ROMANIA, sesiunea 2024 / Apel pentru depunerea candidaturilor evaluatorilor

Institutul Cultural Român lansează, prin Centrul Național al Cărții, apelul pentru stabilirea Comisiei de experți care evaluează dosarele înscrise spre finanțare în cadrul programelor Translation and Publication Support (TPS) și PUBLISHING ROMANIA, Sesiunea 2024.

Evaluatorii independenți își pot depune candidaturile în format electronic, la adresa de email cennac@icr.ro , cu subiectul „Evaluator 2024”, în perioada 29 ianuarie - 11 februarie 2024.

Candidații trebuie să trimită un CV conţinând informaţii detaliate despre experiența profesională, precum și datele personale și de contact (e-mail, telefon, nume, prenume, adresă), însoțit de Declarația de imparțialitate semnată și datată (vezi Anexă).

Potrivit legii, nu poate fi evaluator o persoană care a depus un proiect spre finanţare, care face parte din echipa unui proiect înscris spre finanţare, care are relații contractuale cu organizația solicitantului sau cu orice sub-contractanți care se regăsesc în dosarele înscrise spre finanțare.

Membrii Comisiei de experți sunt numiți prin decizia Comitetului Director al Institutului Cultural Român, în urma analizării tuturor candidaturilor primite. Selecția evaluatorilor ce alcătuiesc Comisia de experți se face pe baza experienței și expertizei acestora în domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, a experienței anterioare în traducere și editare de carte, precum și în derularea de proiecte culturale.

Comisia de experți va fi alcătuită din trei membri cu atribuții egale.

Termen-limită pentru depunerea candidaturilor: 11 februarie 2024, ora 23:59 (ora României, GMT+2). 

Candidații vor fi notificați prin e-mail și/sau telefonic, în perioada 26 februarie - 1 martie 2024.


Declarație de imparțialitate