Premiu special al Uniunii Scriitorilor pentru o ediţie critică apărută la Editura ICR

Prof. Dr. Dan Sluşanschi a fost distins cu Premiul Special al Uniunii Scriitorilor pentru ediţia critică a lucrării Descriptio Antiqui Et Hodierni Status Moldaviae/ Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei, de Dimitrie Cantemir, apărută la Editura Institutului Cultural Român în 2006.

„Principele Dimitrie Cantemir (1673 – 1723), cunoscut Europei întregi pentru erudiţia sa, odată ales membru al Academiei din Berlin (1714) a primit din partea acestui înalt forum rugămintea să le înfăţişeze Apusenilor atît stările de lucruri din Imperiul Otoman, cît şi cele din propria sa Ţară. Ediţia de faţă a ceea ce s-a numit mereu, pe scurt, de la prima ei traducere, în germană, şi pînă astăzi, „Descrierea Moldovei" este cea dintîi alcătuită după cerinţele criticii şi editării de texte ştiinţifice, pornind de la ciorna originalului şi de la primele ei copii manuscrise." Dan SLUŞANSCHI

Profesor la Catedra de Limbi Clasice a Universităţii Bucureşti, Dan Sluşanschi este autorul a 28 de manuale, studii, ediţii critice, traduceri literare şi de specialitate şi a peste 50 de articole şi 80 de recenzii ştiinţifice.