Posturi

DETALII si DOCUMENTE NECESARE

LISTA 
candidaţilor admişi la concursul pentru angajarea pe posturile vacante
scoase la concurs în Sesiunea noiembrie 2007 de Institutul Cultural Român

DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ
Expert grd. IA: CORNEL IUSTINA
Expert grd. II: −
Şofer: MIRCEA FELICIAN-LIVIU
Referent tr.II (Gestiune): −
Referent tr.II: −
Îngrijitor: CONSTANTIN NICOLETA 

DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
Referent de specialitate grd. III: −
Referent tr.IA: DRAGOMIR CRISTINA-GABRIELA
Referent tr.IA: −
Referent tr.I: − 

CENTRUL CĂRŢII
Expert grd. I: −
Referent de specialitate grd. III: ŞCHIOPU ILINCA-SMĂRĂNDIŢA 

DIRECŢIA RELAŢII INTERNE
Expert grd. I: CUCERAI SORIN
Referent de specialitate grd. III: PIŞCU DENISA MIRENA 

SERVICIUL RESURSE UMANE
Şef Serviciu,Expert grd. II: −
Expert grd. II: − 

DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ
Expert grd. II:(Serviciul CONTABILITATE) DUMITRU AURELIA
Expert grd. II:(Serviciul FINANCIAR): −
Referent tr. IA(:(Serviciul CONTABILITATE) −
Referent tr. IA(:(Serviciul CONTABILITATE – Gestiune) −
Referent tr. IA(:(Serviciul CONTABILITATE – Gestiune) − 

SERVICIUL JURIDIC
Consilier juridic grd. I: − 
DIRECŢIA PROGRAME CADRU DE FINANŢARE
Referent de specialitate grd. III: −