În legătură cu traducerile de scrieri ale autorilor români în diferite limbi (precizări)

Programele Institutului Cultural Român (2012-2013) conțin programe cu finanțare de traduceri ale scrierilor autorilor români în limbi de mare circulație și în alte limbi. Translation and Publication Support Programme (TPS) şi Programul Publishing Romania au ca scop tocmai traducerea și publicarea de autori români în străinătate.
Asigurarea unei circulații internaționale a scrierilor autorilor români este indispensabilă. Vizibilitatea și prestigiul culturii române depind de traduceri.
Mulți autori sunt traduși, în virtutea atractivității scrierilor lor, la inițiativa editurilor din alte țări și pe cheltuiala acestora. Alături de acest mecanism, România sprijină, inclusiv financiar, traduceri de scrieri ale autorilor români în diferite țări. Institutul Cultural Român aplică acest sprijin.
În trecutul apropriat s-au semnalat neajunsuri în acțiunea Institutului Cultural Român de a asigura traducerea, pe banii statului, a scrierilor unor autori români. De pildă, selecția autorilor a fost preferențială, iar atunci când s-a invocat argumentul pieței a fost vorba de fapt tot de o intervenție a cuiva. În plus, editurilor străine li s-au oferit liste de autori și scrieri alcătuite în mod discutabil. La acestea se adaugă împrejurarea că unii autori au fost traduși pe cheltuiala statului cu multe volume, în timp ce valori certe ale culturii române au rămas neglijate. Peste toate, tabloul traducerilor s-a restrâns la anumite genuri, iar autori de prim plan, ca valoare, lipsesc din tablou.
În această situație, spre a depăși neajunsurile semnalate, Institutul Cultural Român aplică trei pachete de măsuri:
1. Refacerea listei autorilor români ofertați către editurile străine, încât valorile de prim plan ale culturii române să se regăsească în listă. Institutul Cultural Român cooperează cu autori și uniuni de creație, cu Academia Română și alte instituții din sfera culturii pentru a se elabora o listă cât mai reprezentativă;
2. Reorganizarea juriilor de selecție, încât membrii acestora să fie ei înșiși autori consacrați. Selecția se face după depunerea de solicitări, de către jurii competente și independente;
3. Aplicarea unui concept lărgit al culturii – incluzând literatura, științele, filosofia, teologia. Pentru traduceri pot concura, începând cu 2013, autori din fiecare dintre aceste domenii.