Două rezidenţe de creaţie în cadrul Institutului Cultural Român din Paris.

Program realizat cu sprijinul Ambasadei României în Franţa
Programul oferă profesioniştilor români din diferite discipline umaniste până la 2 luni de rezidenţă. Durata rezidenţei va fi stabilită în funcţie de natura proiectului prezentat.

Programul oferă bursierilor români următoarele posibilităţi :
- a se consacra, pe perioada rezidenţei, exclusiv unei activitaţi de concepţie/creaţie şi producţie ; - a lucra în mediul cultural şi profesional francez ;
- a stabili contacte cu profesionişti din domeniul lor de acţiune ;
- a crea legături cu mediile profesionale specifice din Franţa;
- a elabora proiecte fie individuale, fie în colaborare cu actori culturali francezi ;
- a contribui la crearea unui fond de proiecte pe care ICR Paris îl va promova ;

Bursierii au obligaţia de a produce, la sfârşitul perioadei de rezidenţă, un proiect remis conducerii ICR Paris. Creaţiile produse în crusul acestei rezidenţe vor purta menţiunea « Realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din Paris » şi logoul institutului, în orice acţiune publică.

Condiţii de participare la programul de rezidenţă
- cetăţenia română şi domiciliul permanent în România
- vîrsta maximă de 45 de ani
- cunoaşterea limbii franceze şi/sau engleze
- prezentarea unui pre-proiect într-unul, sau mai multe, din domeniile :
 arte plastice (pictură, sculptură, grafică, design, fotografie, instalaţii)
 arhitectură
 literatură
 critică literară şi critică de artă
 jurnalism
 film
 teatru
 muzică
 dans contemporan
 management cultural
 muzeologie
 patrimoniu
- originalitatea şi calitatea pre-proiectului prezentat
- capacitatea de a identifica parteneriate sau colaborări cu artişti francezi şi/sau organizaţii/instituţii din Franţa.

Selecţia candidaţilor se face pe baza dosarului de candidatură, de către un juriu format din profesionişti din domeniul cultural şi artistic din Franţa, sub autoritatea directorului Institutului Cultural Român din Paris şi în colaborare cu experţii ICR Bucureşti.

Concursul se va organiza de două ori pe an după cum urmează :
- în luna mai, pentru perioada iulie – decembrie - în luna noiembrie, pentru perioada ianuarie – iunie.

Câstigătorii vor primi un răspuns din partea juriului într-un termen de 30 zile de la data limită de depunere a dosarelor de candidatură.

In mod excepţional, anul acesta termenul limită de depunere a dosarelor este data de 1 august, pentru perioada de rezidenţă cuprinsă între 1 octombrie – 31 decembrie 2007.

Cîstigătorii concursului vor beneficia de :
- un bilet de avion, dus-intors, Bucureşti-Paris-Bucureşti
- o bursă de rezidenţă în valoare de 1.000 Euro/lună
- cazare pe o perioadă de 1-2 luni într-o garsonieră echipată cu tot confortul necesar, în incinta Palatului de Béhague, monument istoric situat într-unul dintre cele mai frumoase arondismente ale Parisului.
- logistica şi reţeaua profesională a ICR Paris.

Plata asigurării medicale revine bursierului.

Demersuri administrative în vederea înscrierii la concurs : 
Fişa de proiect se completează în limba franceză sau engleză, şi se trimite :

- fie prin poştă la adresa :
ICR Paris - Concurs rezidenţe de creaţie - 1, rue de l'Exposition 75007 Paris
(cu specificarea « Dosar de înscriere pentru concursul de rezidenţe de creaţie)

- fie prin e-mail la adresa :
institut@institut-roumain.org
Dosarul poate fi insoţit de materiale documentare puse în ataşament (maxim 10 mega prin e-mail) sau pe CD, trimis prin poştă. 


FIŞǍ DE PROIECT pentru REZIDENŢE DE CREAŢIE la ICR PARIS


1. Numele aplicantului:
(individual sau grup/asociaţie)

2. Titlul proiectului:

3. Sumarul proiectului:
(maximum 100 cuvinte)

4. Descrierea proiectului:
(maximum 1000 cuvinte)

(a) scopul proiectului

(b) participanţii la proiect (dacă este cazul)

(c) activitǎţile principale din cadrul proiectului

(d) parteneri profesionali şi instituţionali


5. Durata proiectului:

6. Locaţie/locaţii : alte spaţii decât cel al rezidenţei (dacă este cazul)

7. Schiţă de buget :

8. Surse de finanţare:
a) personale (dacă este cazul)
b) sponsori (dacă este cazul)
c) ICR Paris

9. CV-ul aplicantului, date de contact şi website (dacă e cazul):


Aceste materiale pot fi trimise prin e-mail (maxim 10 Mb) la adresa: institut@institut-roumain.org sau prin poştă pe adresa ICR Paris.