Desemnări la conducerea reprezentanțelor Institutului Cultural Român din străinătate

Conform legii, anual au loc evaluări ale activității institutelor culturale românești din străinătate. Aceste evaluări se fac în raport cu prevederile Legii nr.356/2003 și ale Hotărârii de Guvern nr. 492/2004, ce prevăd explicit obiectivele și obligațiile acestor institute. În baza examinării rapoartelor prezentate de institute, Comisia de evaluare, compusă din reprezentanți ai Institutului Cultural Român și ai Ministerului Afacerilor Externe (Procesul Verbal nr.3050 din 14.03.2013), a acordat calificativul „nesatisfăcător” institutelor culturale românești din Istanbul și Madrid. În consecință, directorii și directorii adjuncți sunt înlocuiți, conform prevederilor legale (Legea nr.356/2003, art. 3, ce stipulează obiectivele de lege pe baza cărora a fost făcută evaluarea; art. 18, punctul 3, privind numirea şi revocarea directorilor şi a directorilor adjuncţi ai Institutelor Culturale Române din străinătate; art. 20, punctul 1, privind drepturile și obligațiile personalului cu statut diplomatic, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Extene).
Institutul Cultural Român a propus desemnarea ca director al Institutului Cultural Român Madrid a cunoscutei hispaniste Irina Călin și ca director al Institutului Cultural Român din Istanbul a prestigiosul turcolog Tasin Gemil.

Noii directori se angajează la un efort amplu de afirmare a culturii române și de interacțiune cu institutele culturale majore din țara gazdă.

Propunerile urmează procedurile legale de desemnare și instalare în funcție.

Până în acest moment au fost desemnați și instalați în posturi de Directori prestigioși intelectuali ai României de astăzi: Doina Uricariu (Director ICR New York), Alexandru Dobrescu (Director ICR Paris), Valeriu Matei (Director ICR Chișinău), Daniel Nicolescu (Director ICR Lisabona), Gabriela Matei (Director ICR Budapesta).

Procesul de înnoire a personalului continuă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.