Cursuri de limba română la ICR Beijing

Începând cu data de 15 noiembrie 2017, ICR Beijing organizează a treia serie a cursurilor de limba română pentru toate vârstele, oferite gratuit tuturor acelora care doresc să cunoască limba română. Cursurile se vor desfășura săptămânal, astfel: în fiecare marți, cursul va fi dedicat copiilor și elevilor, iar în fiecare miercuri, vârstei adulte.

Participanții vor avea posibilitatea să cunoască baza limbii române și teme importante, precum învățarea alfabetului latin, numerele, momentele timpului (ceas, data, zi, lună, an, secol etc), noțiuni de bază ale gramaticii (pronume, verbe, substantive, adjective, prepoziții simple etc.).

Metodologia folosită va pune accentul pe abilitățile necesare scopului cursantului, iar suportul de curs folosit va fi adaptat la cerințele sale.

Institutul Cultural Român la Beijing va organiza în permanență activități și acțiuni majore de promovare a limbii române în China, tocmai pentru a sugera importanța deosebită a acesteia ca prim semn de identitate al unui popor, ca instrument esențial al culturii sale.