Albumul "Reşedinţe şi familii aristocrate din România" de Narcis Dorin Ion, reeditat

Editura Institutului Cultural Român a reeditat albumul Reşedinţe şi familii aristocrate din România/ Residences and Families of the Nobility in Romania realizat de Narcis Dorin Ion (cu o prefaţă semnată de Constantin Bălăceanu-Stolnici). Publicat în două versiuni, în limba română şi în limba engleză, albumul prezintă o galerie de case, conace şi castele boiereşti apărute în spaţiul românesc încă din secolul al XVI-lea, care au cunoscut perioada de maximă înflorire în secolul al XIX-lea.
Reşedinţe şi familii aristocrate din România prezintă cele mai importante, din punct de vedere architectonic şi istoric, situri aristocrate şi expune succint biografiile aristocraţilor ce au stăpânit domeniile respective; sunt reînviate - în spiritul istoriei mentalităţilor - modul de viaţă al aristocraţiei române, atmosfera ce domnea în înalta societate, epoca renăscând odată cu materialul documentar ce a fost inserat: bogata literatură memorialistică apărută după 1990, documentele de arhivă, incursiunile genealogice, relatările descendenţilor familiilor boiereşti române(...) documentele şi fotografiile de familie (...). O miză importantă a acestui volum sunt şi fotografiile de epocă realizate de mari artişti (de la Carol Popp de Szatmary, Frantz Duschek sau Franz Mandy pană la Dan Eremia Grigorescu) sau de ateliere fotografice celebre în epocă din România acelor vremuri(Julietta, Klingsberg, Guggenberger-Mairovits), fotografii păstrate cu grijă în importante biblioteci din ţară (...) sau în colecţiile particulare ale descendenţilor aristocraţiei române. Sunt imagini a căror frumuseţe este dublată de valoarea lor documentară, multe dintre clădirile evocate în această lucrare fiind distruse în anii regimului comunist." – Narcis Dorin Ion

În prefaţa albumului, Constantin Bălăceanu-Stolnici subliniază că „Nu este este vorba de un inventar sec, ci de adevărate micromonografii ale locuinţelor respective – prezentate împreună cu fotografii de epocă (unele din ele executate de marii fotografi ai vremurilor) – de studii genealogice referitoare la proprietarii lor şi de observaţii critice şi evocări. Această carte este o reconstituire a unei lumi elegante, rafinate, cultivate, ce a pierit sub tăvălugul care, cu furie proletară, a nimicit-o alături de alte valori ale acestei ţări. Citind această carte şi privind la fotografiile respective nu se poate să nu fii cuprins de nostalgia acelor timpuri definitiv pierite."

Albumul este însoţit de Bibliografie, Credit fotografic şi Indice de nume şi localităţi.

Detalii:
Narcis Dorin Ion - Reşedinţe şi familii aristocrate din România, Editura Institutului Cultural Român, 334 p, 120 lei.
Narcis Dorin Ion - Residences and Families of the Nobility in Romania, traducere în limba engleză de Mihnea Gafiţa, Editura Institutului Cultural Român, 334 p, 120 lei.

Volumele pot fi achiziţionate şi de la Librăria Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, tel. 031 71 00 658. Lista apariţiilor editoriale poate fi consultată aici: www.icr.ro/bucuresti/editura-icr/