Trei acțiuni de importanță majoră

Sunt necesare trei acțiuni de importanță majoră în România actuală – ce vor trebui întreprinse, în conjuncție, de Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerulul Tineretului și Sportului, uniunile de creație, asociațiile de editori și alte instituții și organizații – care să asigure condiții de afirmare a culturii române în țară și în afara ei. Este vorba de: 1. Curmarea situației în care doar 50% dintre cetățeni – conform unui sondaj recent – au posibilitatea să citească cel puțin o carte pe an, printr-o relansare a bibliotecilor și a cititului de cărți în țară. Propunem partenerilor menționați efectuarea unei analize comune și stabilirea unui pachet de acțiuni în consecință;
2. Înlăturarea situației în care rețeaua națională de distribuție a cărților și a celorlalte publicații s-a destrămat, iar publicațiile circulă anevoios între centrele din țară. Cerem tuturor celor implicați să ni se alăture în efortul de a restabili rețeaua națională a circulației publicațiilor, prin reglementări adecvate și stimulative.
3. Folosirea producției editoriale pentru a alimenta, cu scrieri reprezentative pentru cultura română, instituțiile culturale române din străinătate și bibliotecile de referință din lume. Și unele și altele au deficite mari, de multă vreme constatate, în materie de reprezentare a culturii române. Institutul Cultural Român a început transferul de cărți spre institutele culturale române din străinătate, a dispus constituirea Bibliotecii Culturii Române în fiecare institut, a organizat seria „The Library of Romania” și demarează o acțiune pe lângă biblioteci de referință din lume. Efortul trebuie, însă, mult amplificat și transformat într-o preocupare sistematică a multor instituții, organizații și personalități.

Andrei Marga
Președintele Institutului Cultural Român