Rezultatele probei scrise ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional a personalului contractual de execuție din cadrul Institutului Cultural Român