Rezultatele primei etape de jurizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia

În datele de 15 și 16 noiembrie 2021, la sediul Ministerului Culturii din Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3, a avut loc procedura de evaluare a proiectelor înscrise în cadrul Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia, cu tema lansată de curatorul Cecilia Alemani „The milk of dreams”.

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii cu numărul 3625 din 29.10.2021, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

1. domnul arh. Attila Kim - Președinte;

2. domnul Călin Dan - Membru;

3. doamna Ioana Ciocan - Membru;

4. domnul Cristian Nae - Membru;

5. domnul Jaroslaw Suchan - Membru;

6. domnul Andrei Siclodi - Membru;

7. doamna Monica Morariu - Membru.

În cadrul ședinței, Comisia de selecție a primit spre evaluare un număr de 13 proiecte și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe și Institutului Cultural Român.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei de selecție, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste (în ordinea alfabetică a titlurilor):

· DRAC;

· Fântâna tinereții /The fountain of youth;

· Tu ești un alt Eu: O catedrală a corpului / You are another Me: A cathedral of the body.

Proiectele care nu au trecut în Etapa a II-a de selecție sunt următoarele (în ordinea alfabetică a titlurilor):


Titlu proiect

      Nr. înregistrare MC

              Punctaj

Beatrice von Babel: Paradise Now  

      6886/REG/12.11.2021
      730/SRI/12.11.2021

                50,86

Dimensiuni ale unei Realități / Dimensions of a Reality   

      6880/REG/12.11.2021
      728/SRI/12.11.2021

                44,43

I AM AETERNUM

      6882/REG/12.11.2021
      727/SRI/12.11.2021

                42,86

IMAGINARIA MUNDI - Între realitate și ficțiune / IMAGINARIA MUNDI - Between fiction and reality

     6871/REG/12.11.21

      723/SRI/12.11.21

                 44,57

Instantanee de pe Planeta Roz /
Snapshots of the Pink Planet

      6787/REG/10.11.2021
      717/SRI/10.11.2021

                30,00

MREAJA / MESMERIEZ

     6881/REG/12.11.2021
     726/SRI/12.11.2021

                34,43

Poartă spre cerul dinlăuntrul meu / 
Gate through the sky inside me

    6729/REG/08.11.2021
    709/SRI/08.11.2021

                51,71

Răni deschise / Open wounds

    6885/REG/12.11.2021
    732/SRI/12.11.2021

                57,00

Resonance

    6888/REG/12.11.21
    734/SRI/12.11.21

                32,57

Toate animalele sunt binevenite / All Animals are Welcome  

   6883/REG/12.11.2021
   731/SRI/12.11.2021

                72,86

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecție va invita, în data de 29 noiembrie 2021, reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe finaliste (pot fi prezenți la această întâlnire maximum trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere), la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de selecție.Comisia de selecție nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial și/sau expozițional.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile vor fi depuse, până la data de 19 noiembrie 2021, la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii, nr. 22, Sector 3, cod poștal 030833, ora 14:30, sau în format electronic, până la ora 23:59 a aceleiași zile, mai precis ultima zi în care se pot depune contestaţii potrivit prevederilor Art. 8, la adresa bienala.venetia@cultura.ro. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum 4 (patru) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului Culturii, şi formată din trei membri desemnaţi de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român.

Concursul național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 59-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia este organizat de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român, cu sprijinul UNICREDIT Bank, partener constant al participării României la Bienala de la Veneția, în ultimii ani.