REZULTATE FINALE Bursa George Enescu - 2023

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa George Enescu -2023, şedinţă desfăşurată în data de 24.11.2022, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.                   

Numele şi prenumele candidatuluI                    

Media finală

                    ADMIS / RESPINS

1.


Mureșanu Irina-Roxana

Nr.înreg. 242/24/30.08.2022

82,33

                             ADMIS

2.


Cătălin Crețu

Nr.înreg. 237/6/25.08.2022

74

                             ADMIS


Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

  1. Prof. Univ. Dr. Mihai Cosma – Muzicolog, critic muzical, Director Centrul de Cercetare Științifică și Proiecte artistice -Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti;
  1. Conf. Univ. Dr. Marcel Octav Costea - Dirijor - Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti;
  1. Conf. Univ. Dr. Dan Racoveanu – Facultatea de Interpretare Muzicală - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti.

Criteriile generale de evaluare au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.