REZULTATE - Bursele pentru cercetători străini - sesiunea 2018

REZULTATE 2019

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele pentru cercetători străini - 2019, şedinţă desfăşurată în data de 24.05.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Nr. crt.

 Numele şi prenumele candidatului

 Media finală

   1.

Cravcenco Vladimir

 82,00

   2.

Suiu Catargiu Adriana

 78,33

   3.

Negru Marinel

 76,66

   4.

Arapu Valentin

 71,66

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

§ Prof. Univ. Dr. Marinescu Valentina - Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Sociologie, Universitatea din București;

§ Conf. Univ. Dr. Florentina Nițu – Facultatea de Istorie, Istoria Romanilor și a Sud – Estului European, Universitatea din București;

§ Prof. Univ. Dr. Ecaterina Lung - Facultatea de Istorie, Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, Universitatea din București;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.