REZULTATE BURSE ”LUCIAN BLAGA”- sesiunea 2019

REZULTATE BURSE ”LUCIAN BLAGA”- sesiunea 2019

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul BURSE ”LUCIAN BLAGA”-2019, şedinţă desfăşurată în data de 12.08.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:


1.

CIOVEIE SORINA – ELENA

90.00 puncte

 ADMIS

2.

CHIȘ – CIURE ROBERT – ANDREI 

87.00 puncte

 ADMIS

3.

BOTEZATU VANINA NARCISA

83.67 puncte

 ADMIS


Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Univ. Dr. Mirela – Luminita Murgescu - Facultatea de Istorie - Universitatea din București;

2. Prof. Univ. Dr. Adrian Nicolae Lemeni- Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” – Universitatea București;

3. Lect. Univ. Dr. Oana Șerban - Facultatea de Filosofie– Universitatea Bucuresti;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact Direcția Programe Interne: Valentin Tuturluță, valentin.tuturluta@icr.ro.