Jeunesses International Music Competition, ediţia a XVIII-a

Jeunesses International Music Competition, editia a XVIII-a
7 - 13 mai 2011
Disciplina de concurs: FLAUT

Categorii de vârstă
Participanţii la concurs trebuie să se încadreze într-una dintre următoarele categorii de vârstă:
Categoria de vârstă C - născuţi între 1.01.1993 - 31.12.1996
Categoria de vârstă D - născuţi între 1.01.1981 - 31.12.1992
Se admite înscrierea în concurs la o categorie de vârstă superioară.

Condiţii de participare
Înscrierea în concurs se face pe baza următoarelor documente:
1.fişa de înscriere model
2.copie după cartea de identitate a candidatului
3.confirmarea în copie a achitării taxei de înscriere - 80 Euro ( pentru suma in RON vă rugăm să contactati Secretariatul Concursului).
4.o fotografie recentă, tip paşaport.
Termenul de înscriere este 1 martie 2011 - data poştei. Confirmarea înscrierii candidaţilor se va face până la data de 15 aprilie 2011.

Documentele vor fi trimise la adresa:
jmEvents.ro / Jeunesses Musicales Romania
C.P. 13 - 63, Bucureşti 13

Premiile, echivalentul a 10.000 Euro in bani, instrumente sau burse, vor fi decernate de un juriu format din personalităţi de renume ale vieţii muzicale româneşti şi internationale, care vor aprecia atât aspectul tehnic, cât şi cel expresiv al interpretării.

Detalii: http://jmevents.ro/Regulament-s65-ro.htm

Contact
Tel: +40 722 383 542
Fax: +40 21 323 66 00
office@jmEvents.ro