Cursuri de limba română organizate de Accademia di Romania in Roma

Cursul de limba română pentru cetăţenii italieni reprezintă o tradiţie a Accademiei di Romania, fiind, prin prezenţa lectorului de limbă, cultură şi civilizaţie românească, şi o primă formă de colaborare între aceasta şi mediul universitar italian, respectiv Universitatea La Sapienza din Roma.
Cursurile sunt împărţite pe două niveluri: începător (A2) şi intermediar (B1-B2) (pentru cei care au deja cunoştinte de limba română). Cursurile de limba română au frecvenţă săptămânală, iar un curs are durata de două ore.
Loc de desfăşurare: sala de cursuri a AdR şi Biblioteca AdR
Cursurile se desfășoară după cum urmează:
modul începător: marți, 18:00 – 20:00
modul intermediar: joi, 18:00 – 20:00
Materialele didactice sunt, în principal, manuale de gramatică a limbii române, dar şi materiale de difuzare culturală proprii realizate de profesoară.
Cursurile se adresează publicului italian larg, cu motivaţii diverse, participanţii provin din mediul de afaceri, funcţionari în întreprinderi de stat şi particulare care desfăşoară activităţi în România, studenţi şi doctoranzi în diverse domenii.
Participanţii la cursuri iau parte în număr consistent şi la manifestările organizate de Accademia di Romania (în special proiecţii de film şi concerte).

Profesor: Nicoleta Neşu, lector univ. dr., Facultatea de Litere, Departamentul de limba română şi lingvistică generală, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, autoare de cărţi şi peste 40 de studii şi articole de specialitate, licenţa (1994) în filologie (Universitatea „Babeş-Bolyai”), master (1995) în studii europene şi doctorat (2004) în filologie – lingvistică (Universitatea „Babeş-Bolyai”), din 2006 lector-invitat prin acord interguvernamental la Universitatea „Sapienza” din Roma.

Cursurile sunt gratuite pentru participanţi.
Cursul se va încheia cu un examen scris, iar absolvenții vor primi o diplomă de participare și absolvire a modulului.

Cursurile de limbă română reprezintă o tradiție a Accademiei di Romania in Roma desfășurându-se încă din anii 1941-1943, 1971-1974 și reluate din 1992 până în prezent.