CONCURS / Rezidențe de creație la Paris

Programul oferă profesioniştilor de cetăţenie română şi moldovenească din diferite discipline umaniste până la 2 luni de rezidenţă (numai în cazuri exceptionale se vor acorda rezidențe pentru o perioadă de 2 luni). Durata rezidenţei va fi stabilită în funcţie de natura proiectului prezentat. Acest program oferă beneficiarilor români şi moldoveni posibilităţi de: a se consacra, pe perioada rezidenţei, exclusiv unei activităţi de concepţie/creaţie şi producţie; a lucra în mediul cultural şi profesional francez; a stabili contacte cu profesionişti din domeniul lor de acţiune; a crea legături cu mediile profesionale specifice din Franţa; a elabora proiecte fie individuale, fie în colaborare cu actori culturali francezi; a contribui la crearea unui fond de proiecte pe care Institutul Cultural Român din Paris îl va promova.
Beneficiarii au obligaţia de a realiza un proiect în funcție de domeniul ales, urmând să-l predea ICR București în termen de 30 de zile de la expirarea rezidenței. Proiectele realizate în cursul acestei rezidenţe vor purta menţiunea „Realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Paris“ şi logoul institutului, în orice acţiune publică.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură pentru această sesiune: 1 mai 2012
Valoarea unei rezidenţe: 1 500 EUR/rezidenţă/lună sau 2 500 EUR/2 luni.
Numărul de rezidenţe acordate anual: 12-24 rezidenţe.
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia
: arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie; muzică şi muzicologie; jurnalism; traduceri; arhitectură, urbanism şi design; literatură şi critică literară; dans, artele spectacolului, film şi critică de specialitate; patrimoniu cultural; management cultural; ştiinţe sociale (economie, psihologie, relaţii internaţionale, drept, ştiinţe politice, sociologie, filozofie, istorie şi istoria ideilor etc.); cercetare şi documentare în domeniile menționate in Regulament.
Durata rezidenţelor: 1-2 luni.
Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a rezidenţei):
a)formularul de inscriere;
b)curriculum vitae, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;
c)copie după actul de identitate/pașaport;
d)copii ale diplomelor de studii;
e)scrisoare de intenţie/proiect de lucru;
f)două scrisori de recomandare.

- cunoaşterea limbii franceze (preferabil) sau engleze (acceptată pentru arte vizuale, cinema, muzică);

Adresa la care se trimit documentele: Institut Culturel Roumain – Concours résidences de création, 1 rue de l’Exposition 75007 Paris, France, e-mail: institut@institut-romain.org

Regulamentul general al programelor de burse și rezidențe oferite de ICR este disponibil AICI.

Detalii suplimentare: www.icr.ro/paris
fișa individuală de candidatură