Bursele „Lucian Blaga”

Bursele „Lucian Blaga" se adresează cercetătorilor români şi constau în subvenţia pentru a efectua un stagiu de trei  luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie culturală dintr-o altă ţară relevantă pentru cercetările propuse. Acest program este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi/sau cercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci, etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat și/sau respectiv a lucrărilor de cercetare care urmează a fi publicate. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului lucrării de doctorat, şi/sau scrisorile de confirmare ale instituţiilor unde vor efectua stagiul de cercetare, contactate în prealabil de către candidaţi.

Numărul de burse acordate anual: 3

Perioada de şedere : 3 luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia : cercetare şi documentare în domeniile ştiintelor umane şi sociale

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2016.

Sumele acordate : 4 500 euro/bursă

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere;

- CV;

- copie dupa actul de identitate/paşaport;

- un proiect de cercetare;

- 2 scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);

- cópii printate după studiile publicate în ultimii 2 ani într-o revistă de specialitate sau pe site-uri recunoscute în domeniul de cercetare ales de către candidat;

- un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursă;

- scrisoare de confirmare din partea instituţiei unde se va efectua stagiul de cercetare;

- în cazul doctoranzilor, cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat la o universitate acreditată.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulație internațională.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoană de contact: Daniel Nica

daniel.nica@icr.ro

***

REZULTATE 2016

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele „Lucian Blaga", desfăşurată în data de 21.07.2016, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Ana-Stanca Tăbăraşi  Hoffmann

9,33

Marius Popa

9,00

Victoria Baltag

 

8,66

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

·         Prof. Univ. Dr. Eugen Avram

·         Prof. Univ. Dr. Ion Bogdan Lefter

·         Prof. Univ. Dr. Vintilă Mihăilescu

Criteriile de evaluare au fost următoarele:

1.Calitatea realizărilor anterioare ale solicitantului 1.1.Gradul de corespondenţă a domeniului academic în care profesează cu domeniul în care este solicitată bursa 1.2. Gradul de performanţă a solicitantului în proiecte de cercetare şi pe parcursul redactării tezei de doctorat 1.3.Participare la conferinţe în domeniul de specialitate 1.4. Lista de publicaţii 1.5. Burse şi alte premii

2. Calitatea proiectului 2.1.Relevanţa tematicii de cercetare pentru stadiul şi preocupările actuale în domeniul respectiv. Actualitate şi relevanţă. 2.2.Coerenţa proiectului pe ansamblu, gradul de noutate şi continuitatea cu cercetările anterioare 2.3.Gradul de detaliere a tematicii cercetării 2.4. Relevanţa şi adecvarea metodelor, teoriilor şi surselor ce vor fi folosite

***REZULTATE 2015

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele „Lucian Blaga" , şedinţă desfăşurată pe data de 16.09.2015, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Iulian ONCESCU

Carmen BURCEA

Dragoş Gheorghe POPESCU

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

•Prof. Univ. Dr. Daniela Frumuşani

•Prof. Univ.Dr. Viorica Păuş

•Conf. Univ. Dr. Ioan Opriş

Criteriile de evaluare au fost următoarele:

1.Calitatea realizărilor anterioare ale solicitantului 1.1.Gradul de corespondenţă a domeniului academic în care profesează cu domeniul în care este solicitată bursa 1.2. Gradul de performanţă a solicitantului în proiecte de cercetare şi pe parcursul redactării tezei de doctorat 1.3.Participare la conferinţe în domeniul de specialitate 1.4. Lista de publicaţii 1.5. Burse şi alte premii

2. Calitatea proiectului 2.1.Relevanţa tematicii de cercetare pentru stadiul şi preocupările actuale în domeniul respectiv. Actualitate şi relevanţă. 2.2.Coerenţa proiectului pe ansamblu, gradul de noutate şi continuitatea cu cercetările anterioare 2.3.Gradul de detaliere a tematicii cercetării 2.4. Relevanţa şi adecvarea metodelor, teoriilor şi surselor ce vor fi folosite

***

REZULTATE 2014

Câștigători:

Cristian Costin

UnteaIon LazărSabin

Daniel Drăgulin

Comisia de jurizare a fost compusă din:

- Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu, Facultatea de Sociologie, Universitatea din București

- Prof. Univ Dr. Ludmila Patlanjoglu, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică

- Conf. Univ. Dr. Constantin Preda, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti

REZULTATE 2013

Comisia a fost formată din:

Dr. Ion Tănăsescu, CS II

Conf. dr. Ileana Stănculescu

Asist. univ. dr. Denisa Oprea

1.Calitatea realizărilor anterioare ale solicitantului1.1.Gradul de corespondenţă a domeniului academic în care profesează cu domeniul în care este solicitată bursa (domenii: istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice) 1.2.Gradul de performanţă a solicitantului în proiecte de cercetare şi pe parcursul redactării tezei de doctorat 1.3.Participare la conferinţe în domeniul de specialitate1.4.Lista de publicaţii1.5.Burse şi alte premii

2.Calitatea proiectului2.1.Relevanţa tematicii de cercetare pentru priorităţile actuale ale României sau trecutul recent al acesteia 2.2.Coerenţa proiectului pe ansamblu, gradul de noutate şi continuitatea cu cercetările anterioare 2.3.Gradul de detaliere a tematicii cercetării2.4. Relevanţa şi adecvarea metodelor, teoriilor şi surselor ce vor fi folosite 2.5.Gradul de semnificaţie a arhivelor şi a altor surse de documentare din ţările alese pentru finalizarea proiectului

Comisia a decis acordarea celor 3 (trei) burse, după cum urmează:

Marin Constantin

Elena-Crinela Holom

Valentin Cioveie


formular de înscriere