Bursele „Ion Mincu” – sesiunea 2018

Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având drept scop încurajarea absolvenţilor de arhitectură la nivel de masterat şi doctorat în domeniile acestora de activitate și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa, alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil. Bursele „Ion Mincu” se acordă arhitecților români în vederea pregătirii lucrărilor științifice pe o temă relevantă pentru societatea academică românească, timp de două luni, în cadrul unor instituţii, atât din străinătate, cât și din România.

Se acordă două burse, în valoare de 3000 de euro / persoană, anual. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură.

Se acordă anual 2 (două) burse, în valoare de 3 000 EUR fiecare, pentru o perioadă de 2 (două) luni.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 septembrie 2018.
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric.
Durata bursei: 2 (două) luni.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere ;

- CV;

- copie dupa actul de identitate/paşaport;

- Descrierea proiectului (trei pagini minimum) trebuie să conțină: paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în legătură cu România;

- un portofoliu: DVD-uri conţinând fotografii şi/sau fotocopii care să demonstreze activitatea practică a candidatului în domeniul ales (planuri urbanistice, machete, materiale redactate pe parcursul anilor de studiu);

- o scrisoare de recomandare din partea profesorului coordonator al lucrării de doctorat;

- scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională);

-copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cătălin Zamfir

Catalin.zamfir@icr.ro


Formular de înscriere Model raport bursă Regulament general burse