Apel la candidaturi pentru bursele „Ion Mincu“ care se vor desfășura în 2023

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru a oferi în anul 2023 două burse Ion Mincu. Invităm absolvenții de arhitectură interesați să depună dosarele de candidatură până la data de 08.04.2023 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Acest tip de bursă a fost inaugurat în anul 2013, având drept scop încurajarea absolvenţilor de arhitectură la nivel de masterat şi doctorat în domeniile acestora de activitate și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa și din țară, alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil.

Bursele „Ion Mincu“ se acordă arhitecților români în vederea pregătirii lucrărilor științifice pe o temă relevantă pentru societatea academică românească, timp de două luni, în cadrul unor instituţii, atât din străinătate, cât și din România. Se acordă două burse anual, în valoare de 4.500 de euro / fiecare. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti pe baza dosarelor de candidatură primite.

Numărul de burse acordate anual: 2 (două) burse.

Durata bursei: 2 (două) luni, în perioada 1 mai - 31 octombrie.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 08.04.2023.

Sumele acordate: 4.500 euro/bursă.

Dosarul de solicitare a bursei va cuprinde următoarele documente necesare pentru înscriere:

a. formularul de înscriere;

b. CV;

c. copie dupa actul de identitate/paşaport;

d. descrierea proiectului de cercetare, care va conţine minimum 6000 de semne - având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în locul ales;

e. un portofoliu: DVD-uri/stick conţinând fotografii şi/sau fotocopii care să demonstreze activitatea practică a candidatului în domeniul ales (planuri urbanistice, machete, materiale redactate pe parcursul anilor de studiu);

f. două scrisori de recomandaredin partea specialiștilor din domeniu;

g. scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională);

h. copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Contact: burse@icr.ro


Bursele Ion Mincu Anexa 5 Apel la candidaturi Bursele Ion Mincu Formular de inscriere Bursele Ion Mincu 2023 Model raport activitate 2023