Apel la candidatură: Bursele „Woodrow Wilson” 2017

Actualizare 14.03.2017

Bursele Woodrow Wilson – apel la candidatură sesiunea 2017-2018
Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars au iniţiat Programul de Burse de Cercetare pe Termen Scurt începand cu anul 2008. Candidaţii selectaţi vor lucra timp de 3 luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, în Washington D.C., unde vor derula activităţi de cercetare avansată.

Programul cuprinde 3 (trei) astfel de burse în fiecare an.

Bursele se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice. Candidaţii trebuie să fie implicaţi deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia.

Candidaţii trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI.

Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, candidaţii trebuie să facă dovada utilizării fluente, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

Dosarul se redacteaza în limbile română și engleză.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 28 aprilie 2017

Valoarea unei burse: 13 424 USD / bursă (din care 3 000 USD reprezintă cheltuieli administrative)

Numărul de burse acordate anual: 3 burse.

Durata burselor: 3 luni.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

1. formularul de înscriere;

2. o scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus care să nu depăşească 5 pagini MS Word, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:
    a. o prezentare detaliată a tematicii de cercetare;
    b. discuţie asupra originalităţii şi relevanţei proiectului;
    c. prezentare a metodelor, teoriilor, şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului.

3. CV-ul candidatului (incluzând participare la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii, etc.);

4. două scrisori de recomandare;

5. copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti

Date posibile pentru rezidență:

Septembrie - decembrie 2017

Ianuarie - aprilie 2018

Iunie - septembrie 2018

Persoana de contact:

Cătălin Rogojinaru,

catalin.rogojinaru@icr.ro
_______________________________________________

(Actualizare: 9 martie 2017)

Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars au iniţiat programul de burse de cercetare pe termen scurt începând cu anul 2008. Candidaţii selectaţi vor lucra timp de 3 (trei) luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, în

Washington D.C., unde vor derula activităţi de cercetare avansată. Programul cuprinde 3 (trei) astfel de burse în fiecare an. Bursele se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice. Candidaţii trebuie să fie implicaţi deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia. Candidaţii trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI. Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, candidaţii trebuie să facă dovada utilizării fluente, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 31 martie 2017

Valoarea unei burse: 13 424 USD /bursă (din care 3 000 USD reprezintă cheltuieli administrative)

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei) burse

Durata burselor: 3 (trei) luni


 Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

 • formularul de înscriere;
 • o scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus care să nu depăşească cinci pagini MS Word, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:

  • o prezentare detaliată a tematicii de cercetare;

  • discuţie asupra originalităţii şi relevanţei proiectului:

  • prezentare a metodelor, teoriilor, şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului.

 • CV-ul candidatului (incluzând participarea la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii etc.);

 • două scrisori de recomandare;

 • copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor.

http://icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2017

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact:

Cătălin Rogojinaru

catalin.rogojinaru@icr.ro

_______________________________________________


Institutul Cultural Român (ICR) şi Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS) anunță lansarea unui nou apel la candidatură în cadrul Programului de Burse de Cercetare pe Termen Scurt.

Bursele se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice. Candidaţii trebuie să fie implicaţi în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia.

De asemenea, trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI. Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, candidaţii trebuie să facă dovada utilizării fluente a limbii engleze, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

În cadrul programului sunt acordate 3 burse în fiecare an.

Candidații declarați câștigători vor avea șansa de a desfășura un stagiu de trei luni în Washington, D.C., în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars. Acordul dintre ICR si WWICS include acordarea unei burse totale în valoare de 13 424 USD, defalcată astfel:

1.Fonduri acordate fiecărui candidat selecţionat, în valoare de 10 424 USD, ce acoperă următoarele:

a) bilet de avion dus-întors

b) cazare (chirie şi cheltuieli cu întreţinerea)

c) diurnă lunară pentru cheltuieli care ţin de activitatea de cercetare şi cheltuieli personale

d) asigurarea medicală conform legislaţiei în vigoare în Statele Unite. Candidaţii pot să-şi asigure separat asigurarea medicală, sau pot beneficia de sugestia WWICS privitoare la o firmă a cărei ofertă să fie în conformitate cu cerinţele în vigoare în Statele Unite.

2.Fonduri WWICS pentru cheltuieli administrative de sprijin, însumând 3 000 USD, pentru acoperirea cheltuielilor făcute de WWICS la supervizarea şi coordonarea Programului de cercetare pe termen scurt, sumă care va include toate cheltuielile logistice şi administrative făcute de WWICS pentru fiecare bursier în parte.

Candidații declarați câștigători vor avea șansa realizării unui program de cercetare complet și riguros în funcție de tema prezentată în proiectul de cercetare înscris în dosarul de candidatură. De asemenea, bursierii vor avea posibilitatea de a participa la ateliere de lucru, seminarii și conferințe organizate de Woodrow Wilson International Center for Scholars, precum și alte oportunități de a lua parte la manifestările vieții intelectuale a Centrului Wilson și comunitatății de cercetători din Washington.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei - în limba engleză):

1. formularul de înscriere afișat pe site-ul ICR: http://icr.ro/pagini/bursele-woodrow-wilson;

2. o scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus, care să nu depăşească 5 pagini MS Word, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:

a. o prezentare detaliată a tematicii de cercetare;

b. discuţie asupra originalităţii şi relevanţei proiectului:

c. prezentare a metodelor, teoriilor, şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului.

3. CV-ul candidatului (incluzând participare la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii, etc.);

4. două scrisori de recomandare;

5. cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

6. certificat lingvistic care atestă utilizăriea fluentă a limbii engleze, recunoscut internațional.

Data limită de depunere a dosarului: 27 martie 2016 (Dosarul va fi depus la sediul principal al Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, București)

Date posibile pentru rezidență:

Septembrie - decembrie 2016

Ianuarie - aprilie 2017

Iunie - septembrie 2017

Informații suplimentare:

Direcția Programe Interne - Compartiment Burse

e-mail: icr@icr.ro, catalin.rogojinaru@icr.ro, tel.: 031 423 2470.