ACTUALIZARE 2017: Burse pentru traducători profesioniști // Rezidențe pentru traducători în formare

ACTUALIZARE 2017 Burse pentru traducatori profesionisti  Rezidente pentru traducatori in formare

(actualizare 23.08.2017)

REZULTATE 2017

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de burse Rezidenţe pentru traducători în formare, şedinţă desfăşurată pe data de 17.08.2017, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Sara Barone
Zhala Ismayilova
Carmen Cazzeta
Kristina Sekacova
Elena Claudia Cîrcu
Alicia Sevilla Florido
Marjeta Prelesnik Drozg
Nina Perko
Vicente Pascual

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:
1. Prof. Univ. Dr. Dolores Toma
2. Prof. Univ. Dr. Lidia Vianu
3. Lect. Univ. Dr. Ruxandra Lambru

***

(actualizare 10 august 2017)
Suspendare sesiune Burse Traducători Profesioniști

Ca urmare a numărului insuficient de dosare depuse, Comitetul Director al Institutului Cultural Român, întrunit la data de 31 Iulie 2017, a hotărât suspendarea sesiunii de Burse pentru Traducători Profesioniști pentru anul 2017.


(actualizare 27 iunie 2017)

Prelungire termen depunere dosare Bursă Traducători Profesioniști

Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români[1] în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care defineşte literatura română.

Se oferă anual 5 (cinci) burse de cate o lună, în perioada solicitată de candidat.

Valoarea unei burse: 1 000 EUR

Ca urmare a numărului insuficient de dosare depuse, termenul limită de înscriere se prelungește până la data de 15 iulie 2017. Conform noului Regulament General al Burselor și Rezidențelor, aprobat de către Comitetul Director al Institutului Cultural Român la data de 3 Martie 2017, vă informăm că Persoanele fizice nu pot beneficia de acelaşi tip de bursă pentru cercetare şi documentare sau de altă formă de sprijin material (rezidenţe) de mai multe ori”. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați http://icr.ro/pagini/regulament-general.

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.

Durata burselor: o lună

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

-CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

-copie după actul de identitate/pașaport;

-copii ale diplomelor de studii;

-scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

-două scrisori de recomandare;

-copie după un contract încheiat cu o editura străină pentru publicarea unei opere din literatura română.

Persoana de contact: Catalin Zamfir Catalin.zamfir@icr.ro

***

(actualizare 31 mai 2017)

(A). Pentru traducători profesionişti

Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români[1]în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care defineşte literatura română.

Se oferă anual 5 (cinci) burse de cate o lună,în perioada solicitată de candidat.

Valoarea unei burse: 1 000 EUR

Ca urmare a numărului insuficient de dosare depuse, termenul limită de înscriere se prelungește până la data de 20 iunie 2017.

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.

Durata burselor: o lună

Documente necesare pentru înscriere(dosarul de solicitare a bursei):

-CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

-copie după actul de identitate/pașaport;

-copii ale diplomelor de studii;

-scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

-două scrisori de recomandare;

-copie după un contract încheiat cu o editura străină pentru publicarea unei opere din literatura română.

Persoana de contact:

Catalin Zamfir

Catalin.zamfir@icr.ro


(B).Rezidenţe pentru traducători în formare


Programul de rezidente îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătoriiprofesionişti existenţi. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România operioadă care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului care o defineşte. Se acordă 9 (nouă) burse a câte 1 000 EUR/persoană/bursă, asigurându-se pentru bursieri un număr de trei cursuri pe săptămână, cu prezența obligatorie, având drept invitațispecialiști în trei domenii importante pe care cei zece bursieri le vor parcurge pe durata stagiului: Introducere în limba română – noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și Seminarii de traductologie. Aceste cursuri vor avea loc la sediul Institutului Cultural Român din București, str. Biserica Amzei, nr. 21-23. Menționăm, de asemenea, că acest program are în vedere asigurarea cazării pentru cei zece bursieri pe toată durata stagiului în cadrul complexului Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, cât și asigurarea transportului pentru cursuri între Mogoșoaia-București.

Valoarea unei rezidenţe: 1 000 EUR/persoană

Numărul de rezidenţe acordate anual: 9 (nouă)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iulie 2017

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri

Durata rezidenţelor: o lună

Documente necesare pentru înscriere(dosarul de solicitare a rezidenţei):

formularul de inscriere;

  • CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;
  • copie după actul de identitate/pașaport;
  • copii ale diplomelor de studii;
  • scrisoare de intenţie/proiect de lucru;
  • două scrisori de recomandare.

[1]Prin autori români se înțelege autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.

http://icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2017

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact:

Daniel Nica

Daniel.nica@icr.ro 

_______________________________________________I. Burse pentru traducători profesionişti

Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români * în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care defineşte literatura română. Numărul de burse: 10 (zece) burse de una până la două luni (la alegerea candidatului) în perioada solicitată de acesta. Valoarea unei burse este de 1000/ 2000 EUR (1 000 EUR pentru o lună, respectiv 2 000 EUR pentru cele două luni, împărţiţi în două tranşe egale).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2016

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti. Persoana de contact: Cătălin Rogojinarucatalin.rogojinaru@icr.ro

II. Rezidenţe pentru traducători în formare

Se acordă 10 burse a câte 2 000 EUR/persoană/lună, asigurându-se pentru bursieri un număr de trei cursuri pe săptămână, cu prezența obligatorie, având drept invitați specialiști în trei domenii importante pe care cei zece bursieri le vor parcurge pe durata stagiului: Introducere în limba română - noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și Seminarii de traductologie. Aceste cursuri vor avea loc la sediul Institutului Cultural Român din Str. Biserica Amzei, nr. 21-23. Menționăm, de asemenea, că acest program are în vedere asigurarea cazării pentru cei zece bursieri pe toată durata stagiului de o lună în cadrul complexului Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, cât și asigurarea transportului pentru cursuri între Mogoșoaia-București.Valoarea unei rezidenţe: 2 000 EUR/persoană.

Numărul de rezidenţe acordate anual: 10

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 mai 2016

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a rezidenţei): - formularul de inscriere; - curriculum vitae, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant; - copie după actul de identitate/pașaport; - copii ale diplomelor de studii; - scrisoare de intenţie/proiect de lucru; - două scrisori de recomandare. Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti. Persoană de contact: Daniel Nica daniel.nica@icr.ro


***  În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Rezidenţele pentru traducători profesioniști, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:


Ochoa de Eribe Urdinguio (Spania),

Dura Miocinovic (Serbia),

Laure Hinckel (Franța),

Clara Mitola (Italia),

Szenkovics Eniko (Ungaria),

Elena Lavinia Dumitru (Italia),

Horia Corneliu Cicortaș (Italia),

Mircea Măran (Serbia),

Anita Natascia Bernacchia (Italia),

Csaba Zahoran (Ungaria).

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi: Prof. univ. dr. Lidia Vianu, Departamentul de Limba şi Literatura Engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București,  Prof. univ.  dr. Oana Sălişteanu, Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi şi Literaturi Iberoromanice şi Italiană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București,  Lect.univ. dr. Szilard Szilagyi - Departamentul de Hungarologie, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București.

***  Actualizare 23 iunie 2016: Rezultatele concursului de jurizare al Burselor pentru traducători în formare

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Rezidenţele pentru traducători în formare, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Marek Marszalek 

Bertoti Johanna

Olimpia Verger

Victor Peña Irles

Maria Gabriella Constantin

Maria Tonu

Goran Čolakhodžić

Julie Lespinasse

Klaudia Gagova

Brian Moreno Martinez

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi: Prof. Univ. Dr. Dolores Toma, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din București, Conf. Univ. Dr. Mihai NISTOR, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din București, Lect. Univ. Dr. Oana Dana Balaş, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din București

*** Rezultate - rezidențe traducători în formare, sesiunea 2015

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele pentru traducători în formare, şedinţă desfăşurată pe data de 15.09.2015, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Daria Barcheri

Anita Paolicchi

Noemi Gianuzzi

Taja Gorjan

Alexey Kubanov

Marija Markić

Francesco Testa

Ana Maria Surugiu

David Andrew Kenneth

Tomasz Krupa

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi: 1.Prof. Univ. Dr. Anca Irina IONESCU, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din București 2.Conf. Univ. Dr. Mihai NISTOR, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din București 3.Asist. Univ. Dr. Ioana BULUMETE, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din București

Criteriile de evaluare au fost următoarele:

- 20%: Obiective

-20%: Motivaţie

-5%: Context (plasare cadru literar)

-10%: Aparat critic

-25% Argumentare şi structură

-20% Analiza fiecărui membru al juriului asupra documentelor depuse în dosar, ce relevă experiența anterioară a traducătorilor în formare

*** Rezultate - burse pentru traducători profesioniști, sesiunea 2015

Criteriile de evaluare:

1. Relevanţa proiectului din punctul de vedere al promovării fenomenului cultural românesc

2. Consistenţa proiectului

3. Finalitatea proiectului

4. Relevanţa documentelor conţinute în dosarul de aplicaţie

5. Exploatarea resurselor locale în vederea finalizării proiectului

Membrii comisiei: Prof. univ. dr. Antoaneta Olteanu, Prof. univ. dr. Anca Irina Ionescu,  Prof. univ. dr. Dolores Toma. Comisia a decis acordarea celor 10 (zece) burse, după cum urmează:

Linda Maria Baros (Franța)

Gabriella Koszta (Ungaria)

Fanny Chartres (Franța)

Joanna Kornaś-Warwas (Polonia)

Szonda Szabolcs (Ungaria)

Szocs Imre (Ungaria)

Dominik Malecki (Polonia)

Bartosz Radomski (Polonia)

Mihok Tamas (Ungaria)

Amelia Natalia Bulboacă (Italia)

*** Rezultate - rezidențe pentru traducători în formare, sesiunea 2014

Rezidențele acordate de ICR traducătorilor în formare au fost câștigate de următorii candidați:

Aigerim FAZYLOVA

Emilia Colino GARCIA

Nika KOVAČIČ

Elena di LERNIA

Miguel Angel Gomez MENDOZA

Anastasia ROMANOVA

Romana RÝDZA

Sara SALONE

Urška VIDMAR

Comisia de jurizare a fost alcătuită din: Lect. Univ. Dr. Oana Dana Balaş, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Lect. Univ. Dr. Marilena Felicia Luţă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,  Lect. Univ Dr. Ruxandru Lambru, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

*** Rezultate - burse pentru traducători profesioniști acordate în 2014

Membrii comisiei: Luminița VOINA-RĂUȚ,  Octavia NEDELCU,  Carmen ILIESCU.

Comisia a decis să acorde cele 10 (zece) burse următorilor traducători profesioniști:

Dumitru Elena-Lavinia (Italia)

Hinckel Laure (Franța)

Cicortaș Horia-Corneliu (Italia)

Hainz Daria (Austria)

Nenkovska Lora (Bulgaria)

Borras Garcia Elena (Spania)

Radev Ivan (Bulgaria)

Mitola Clara (Italia)

Alessandro di Benedittis (Italia)

Audet Sylvain (Belgia)

***Rezultate - burse pentru traducători profesioniști, sesiunea 2013

Criteriile de evaluare:

1. Relevanţa proiectului din punctul de vedere al promovării fenomenului cultural românesc

2. Consistenţa proiectului

3. Finalitatea proiectului

4. Relevanţa documentelor conţinute în dosarul de aplicaţie

5. Exploatarea resurselor locale în vederea finalizării proiectului

Bursele pentru traducători profesioniști acordate în 2013

Membrii comisiei: Ana Antonescu, Claudiu Sfirschi-Lăudat, Ileana Scipione.

Comisia a decis acordarea celor 10 (zece) burse, după cum urmează:

Monica Ioan-Chihaia (Grecia)

Tomasz Klimkokowski (Polonia)

Joaquin Garrigos (Spania)

Mircea M. Pop (Germania)

Gabriella Koszta (Ungaria)

Jana Klokockova - Topinkova (Cehia)

Balazs Boroka (România)

Zsolt Karacsonyi (România)

Adriana Roșca (Grecia)

Xavier Montoliu Pauli (Spania)

*** Rezultate - rezidențe pentru traducători în formare, sesiunea 2013

Membrii comisiei: Oana Boşca-Mălin, Doina Ruşti, Corina Anton.

Comisia a decis acordarea celor 10 (zece) rezidențe, după cum urmează:

Paola Polito (Italia)

Paolo Sergio de Souza Jr. (Brazilia)

Barbara Pavetto (Italia)

Ishiguro Eiko (Japonia)

Bartosz Radomski (Polonia)

Sanja Husain (Croația)

Paul Hendrik Lackus (Germania)

Anna Marquer-Passicot (Franța)

Goran Majstorovic (Slovenia)

Kristina Voloshniuk (Ucraina)

*** În perioada 2006-2012 Bursele pentru traducători profesioniști au fost coordonate de Centrul Național al Cărții din cadrul ICR.

BURSIERI 2006-2012

În urma şedinţei din 25 aprilie 2012 a comisiei de jurizare pentru secţiunea Traducători profesionişti 2012, bursele acordate de către Institutul Cultural Român - Centrul Naţional al Cărţii au revenit următorilor candidaţi:

Jan Willem Bos (Olanda)

Ingrid Beatrice Coman (Italia)

Jan Cornelius (Germania)

Elena Borras Garcia (Spania)

Fernando Klabin (Brazilia)

Dura Miocinovic (Serbia)

Ales Mustar (Slovenia)

Razvan Costinel Purdel (Italia)

Larisa Schippel (Germania)

Angela Tarantino (Italia)

*** În urma şedinţei din 6 mai 2011 a comisiei de jurizare pentru secţiunea Traducători profesionişti 2011, bursele acordate de Institutul Cultural Român - Centrul Naţional al Cărţii au revenit următorilor candidaţi:

Mauro BARINDI (Italia)

Vanina Dimitrovna BOZHIKOVA (Bulgaria)

Nicolas CAVAILLÈS (Franța)

Laure HINCKEL (Franța)

Tomasz KLIMKOWSKI (Polonia)

Joanna KORNÁS-WARWAS (Polonia)

Lora NENKOVSKA (Bulgaria)

Ivana OLUJIĆ (Croația)

Romain OTAL (Franța)

Roumiana STANTCHEVA (Bulgaria)

*** În urma şedinţei din 10 aprilie 2010 a comisiei de jurizare pentru secţiunea Traducători profesionişti 2010-2011, bursele acordate de Institutul Cultural Român - Centrul Naţional al Cărţii au revenit următorilor candidaţi:

Jan CORNELIUS (Germania)

Joaquín GARRIGÓS BUENO (Spania)

Jan Willem BOS (Olanda)

Mihály LAKATOS (Ungaria)

Steinar LONE (Norvegia)

Roberto MERLO (Italia)

Bouboulina NIKAKI (Grecia)

Ileana Maria POP (Italia)

Márton SIMÓ (Ungaria)

Eva WEMME (Germania)

2009 - 2010

Attila F. Balazs (Ungaria)

Anita Bernacchia (Italia)

Sheilla Iaia (Turcia)

Joanna Kornas Warwas (Polonia)

Jan Mysjkin (Belgia)

Ivan Radev (Bulgaria)

Julia Richter (Germania)

Laure Hinckel (Franţa)

Fanny Chartres (Franţa)

Lora Nenkovska (Bulgaria)

2008 - 2009

Francisco Javier Marina Bravo (Spania),

Jan Willem Boss (Olanda),

Patrick Camiller (Anglia),

Nicholas Cavailles (Franţa),

Gerhadt Csejka (Germania),

Michaly Lakatos (Ungaria),

Szymon Wcislo (Polonia)

2007 - 2008

Yotam Reuveny (Israel)

Aleš Mustar (Slovenia)

Daria Hainz (Austria)

Laure Hinkel (Franţa)

Oleg Pamfil (Republica Moldova)

Anastasia Starostina (Federaţia Rusă)

Ernest Wichner (Germania)Adam J. Sorkin (SUA)

Ognean Stamboliev (Bulgaria)

2006 -2007

Lydie Cerna (Cehia)

Jan Willem Bos (Olanda)

Åsa Apelkvist (Suedia)

*** În perioada 2006-2012, Rezidențele pentru traducători în formare au fost coordonate de Centrul Național al Cărții din cadrul ICR și s-au desfășurat la Mogoșoaia.

BURSIERI 2006-2012

În urma şedinţei din 11 aprilie 2012 a comisiei de jurizare pentru secţiunea Traducători în formare, bursele acordate de către Institutul Cultural Român - Centrul Naţional al Cărţii au revenit următorilor candidaţi:

Jelena Aleksić (Serbia)

Israel Rodríguez Bañales (Spania)

Iulia Batioha (Ucraina)

Alina Bordiian (Ucraina)Alina Damian (Italia)

Katharina Dociu (Germania)

Antonio Ferraro (Italia)

Sunia Iliaz Küçükbıçacı (Turcia)

Julia Moldovan (Germania)

Enrique Nogueras (Spania)

Membrii comisiei de jurizare: Oana Boşca-Mălin, Ioana Gruenwald, Rafael Pisot.

*** În urma şedinţei din 14 septembrie 2011 a comisiei de jurizare pentru secţiunea Traducători în formare, bursele acordate de către Institutul Cultural Român - Centrul Naţional al Cărţii au revenit următorilor candidaţi:

Gordana Bobojević (Slovenia)

Alessia Disaro (Italia)

Antonia Escandell Tur (Spania)

Anna Ferrario (Italia)

Maruyama Haruyo (Japonia)

Monica Ioan Chihaia (Grecia)

Victor Marcu (Italia)Agnieszka Nowicka (Polonia)

Rafal Rykowsky (Polonia)

Oana Ursulescu (Serbia)

Membrii comisiei de jurizare: Ioana Boșca Mălin, Doina Ilie, Luminița Voina Răuț.

În urma şedinţei din 4 aprilie 2011 a comisiei de jurizare pentru secţiunea Traducători în formare, bursele acordate de către Institutul Cultural Român - Centrul Naţional al Cărţii au revenit următorilor candidaţi:

Aleksandra Bartczak (Polonia)

Goran Bobojević (Slovenia)

Álvaro Alejandro Albornoz Castro (Chile)

Celia Lopez Gonzalez (Spania)

Dominik Małecki (Polonia)

Annalisa Palmadessa (Italia)

Ivan Pilchin (Republica Moldova)

Laurenţiu Pop (Germania)

Lia Raluca Toma (Italia)

Raffaella Tuan (Italia)

Membrii comisiei de jurizare: Constantin Geambașu, Octavia Nedelcu, Ioana Zirra.

În urma şedinţei din 3 septembrie 2010 a comisiei de jurizare pentru secţiunea Traducători în formare, bursele acordate de către Institutul Cultural Român - Centrul Naţional al Cărţii au revenit următorilor candidaţi:

Anna FINC (Polonia)

Anca Melania FRONESCU-STILLEWAGT (Olanda)

David GRAU PEÑAS (Spania)

Marta HARAT (Polonia)

Laura GÓMEZ MENÉNDEZ (Spania)

Diego MUNOZ CARROBLES (Spania)

Sigrid NANUT (Italia)Marta PACZKOWSKA (Polonia)

Irina Barbara PINHEIRO FONSECA (Portugalia)

Răzvan-Costinel PURDEL (Italia)

Membrii comisiei de jurizare: Rafael Pisot, Rodica Zafiu, Ioana Zirra.

*** În urma şedinţei din 16 aprilie 2010 a comisiei de jurizare pentru secţiunea Traducători în formare, bursele acordate de către Institutul Cultural Român - Centrul Naţional al Cărţii au revenit următorilor candidaţi:

Kerstin AHLERS (Germania)

Anja ARSIC (Serbia)

Elena BORRÁS GARCIA (Spania)

Timea DAROCZY (Austria)

Irina DJURAN (Serbia)

Piotr FEDEROWICZ (Polonia)

Alexandru GORDA (Ucraina)

Clara MITOLA (Italia)

Jelena POPADIĆ (Serbia)

Faustine VEGA (Franţa)

Membrii comisiei de jurizare: Jean Harris, Phillip Ó Ceallaigh, Radu Paraschivescu.

În urma şedinţei din 3 septembrie 2009 a comisiei de jurizare pentru secţiunea Traducători în formare, bursele acordate de către Institutul Cultural Român - Centrul Naţional al Cărţii au revenit următorilor candidaţi:

Elvira Anania (Grecia)

Przemyslav Debowiak (Polonia)

Gabriele Di Palma (Italia)

Leena Hoffren (Finlanda)

Snezhana Georgieva Manolkova (Bulgaria)

Vladimir Mitrovic (Serbia)

Ivana Olujic (Croaţia)

Maria Perez Segovia (Spania)

Andrei Popovici (USA)

Gabriel Santacroce (Spania)

Membrii comisiei de jurizare: Prof. univ. Doina Ruşti, Conf. univ. Nadina Vişan, Conf. univ. George Volceanov.

Bursieri mai-iunie 2009

Barindi Mauro (Italia)

Castellanos Antonio (Spania)

Danilo de Salazar (Italia)

Ekman Heini (Finlanda)

Han Seongsuk (Coreea de Sud)

Karanovic Bijiana (Serbia)

Lehtniemi Satu (Finlanda)

Mapelli Arone (Italia)

Peltonen Sini (Finlanda)

Shillon Any (Israel)

Sesiunea octombrie-noiembrie 2008

Monika Ošlaj (Croaţia)

Maria Sekertzi (Grecia)

Serafina Pastore (Italia)

Francesco Ricci (Italia)

Hendrik Roelof Willem Trok (Olanda)

Magdalena Filary (Polonia)Ewelina Szlęk (Polonia)

Slobodan Šćepanović (Serbia)

Vitalie Diacenco (Ucraina)

Sesiunea mai-iunie 2008

Laura Balomiri (Austria)

Mirela Glusac (Serbia)

Zsolt Karacsonyi (Ungaria)

Dragana Mijic (Serbia)

Sara Pollege (Germania)

Ileana Maria Pop (Italia)

Daniela Popi (Serbia)

Peter Roesch (Germania)

Magdalena Suwara (Polonia)

Cara Uccellini (SUA)

Sesiunea octombrie-decembrie 2007

Martin Brtnik (Cehia)

Domenico Jacono (Austria)

Joanna Konas-Warwas (Polonia)

Kevin McCarthy (Irlanda)

Stefan Moosdorf (Germania)

Lora Nenkovska (Bulgaria)

Ivan Radev (Bulgaria)

Dorota Sobiak (Polonia)

Ayako Yamada (Japonia)

Tatiana Zharikova (Federaţia Rusă)

Sesiunea aprilie-iunie 2007

Radoslaw Biniarz (Polonia)

Dalila Niño (Spania)

Ralu Chiroiu (Republica Cehă)

Agnès Birebent (Franţa)

Romain Otal (Franţa)

Vanja Baltič (Serbia)

Lidija Vasilič (Serbia)

Sesiunea octombrie - decembrie 2006

Marina Gessner (Croatia)

Lenka Mikešova (Cehia)

Petra Mendlova (Cehia)

Jirina Vyoralkova (Cehia)

Carolina Martins Ferreíra (Portugalia)

Natalia Izquierdo Lopez (Spania)

Jeanie Han (USA)

Alexis Enrico Santis (USA)

Maria Luisa Lombardo (Italia)

Szymon Wcislo (Polonia)

Sesiunea aprilie - iunie 2006

Andra Catranici (Germania)

Giulio Zanette (Italia)

Solange Daini (Italia)

Anita Bernacchia (Italia)

Ioana Popa - Simil (SUA)

Oliver Fuentes (Spania)


Annexes to general regulations for foreigners 2016 Application form 2016 General regulation 2016_eng