„Una protagonista della nuova Europa: la Grande Romania“ - conferință susținută de profesorul Alberto Basciani la Veneția

Cu ocazia Zilei Naționale a României, prof. Alberto Basciani de la Universitatea Roma Tre va susține conferința intitulată „Una protagonista della nuova Europa: la Grande Romania“, luni, 3 decembrie 2012, începând cu ora 17.30, în Sala Portego a Palatului Franchetti, sediul Istituto Veneto per Scienze, Lettere ed Arti, prestigios for academic și cultural al Veneției.
Alberto Basciani este profesor cercetător de istoria Europei Orientale în cadrul Facultății de Stiințe Politice a Universității Roma Tre. S-a specializat în istoria țărilor balcanice și este autorul a numeroase studii privind istoria politică, culturală și socială a Sud-Estului European în epoca contemporană, cu accent pe istoria României. A absolvit Facultatea de Litere a Universității “La Sapienza” din Roma cu o teză de licență dedicată Revoluției de la 1848-1849 în Țările Române și a obținut titlul de doctor în istorie la Università Complutense din Madrid cu o teză dedicată problemei Dobrogei în relațiile româno-bulgare între 1919-1940 (El contencioso de Dobroudja en las relaciones entre Bulgaria y Rumanía. 1919-1940). Între 1992 – 1998 a efectuat mai multe stagii de cercetare în România finanțate de Ministerul italian al Afacerilor Externe, Ministerul român al Afacerilor Externe și de Guvernul spaniol. Este membru al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene (AISSEE - secția italiană), fondator și membru al Comitetului Director al Asociației Italiene de Studii privind Europa Central-Orientală (AISSECO).
A dedicat istoriei României două volume de autor: Un conflitto balcanico: la contesa tra Bulgaria e Romania in Dobrugia del Sud 1918-1940, Cosenza 2001 (câștigătorul premiului de onoare în cadrul concursului internațional Wacław Felczak – Henryk Wereszycki oferit de Societatea Istoricilor Polonezi și de Facultatea de Istorie a Universității Jagellonica din Cracovia) și La difficile unione: La Bessarabia e la Grande Romania 1918-1940, Roma, 2007. Împreună cu Antonio D'Alessandri a coordonat volumul Balcani 1908. Alle origini di un secolo di conflitti, Trieste 2012. De asemenea, a publicat numeroase studii privind istoria românilor, printre care: Mazzini nella stampa romena dell'Ottocento, in G. Limiti, Il Mazzinianesimo nel mondo, Pisa, Domus Mazziniana, 1996; La Romania e il Patto di amicizia perpetua bulgaro-jugoslavo (24 gennaio 1937), in “Romània Orientale”, 12, 1999; I prigionieri di guerra romeni nel campo di concentramento di Avezzano (AQ) durante la Prima guerra mondiale. 1916-1918, in “Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica”, Anno 4, 2002; La penetrazione culturale italiana nei Balcani nel periodo interbellico. Il caso dell’Istituto di Cultura di Bucarest, in “Annuario dell’Istituto di Cultura e Ricerca Umanistica Romena di Venezia”, Anno 5, 2003; Les relations italo-roumaines et la ratification du Traité pour la Bessarabie (1919-1927), in Veniamin Ciobanu (a cura di), East-Central Europe and the Great Powers Politics (19 th – 20 th Centuries), Iaşi, Junimea, 2004; Greater Romania and Soviet Revisionism. The Negotiations between Nicolae Titulescu and Maksim Litvinov, in Marta Petricioli – Donatella Cherubini (eds.), Pour la paix en Europe – For Peace in Europe, Bruxelles, Peter Lang, 2007; La Grande Romania e le sue periferie (1918-1940). Spunti per una riflessione storica, in ”Quaderni Vergeriani”, A. IV, N. 4, 2008; La Romania e la grande carestia ucraina del 1932-1933, in “Mondo Contemporaneo”, 2, 2009; Le spericolate metamorfosi di un movimento politico. Il caso del Partito Comunista Rumeno 1921-1989, in Gizella Nemeth – Adriano Papo (a cura di), Quei bellissimi anni Ottanta… La transizioen postcomunista in Europa centrorientale, Roma, Carocci, 2010; Il Trattato di Craiova del 7 settembre 1940 e gli scambi di popolazione tra la Romania e la Bulgaria (1940-1943), in Michael Wedkind – Davide Rodogno (a cura di), Umsiedlung und Vertreibung in Europa /Spostamenti forzati di popolazioni in Europa (1939-1945), numero monografico di “Geschite und Region/Storia e Regione”, XVIII, 2009 (apparso nel 2010); Tra aperture e neostaliniasmo. Italia e Romania negli anni Sessanta e Settanta, in Italo Garzia – Luciano Monzali – Massimo Bucarelli (a cura di), Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i Balcani, Nardò, Besa, 2011.

În cadrul evenimentului organizat de Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și dedicat Zilei Naționale a României va avea loc ceremonia de decernare a diplomelor aniversare conferite de Ministerul Afacerilor Externe unor personalități din mediul academic și cultural venețian cu ocazia împlinirii a 150 de ani de diplomație română.


afis