Profesori români participă la Colocviul Internațional de Lingvistică Latină de la Praga, cu sprijinul ICR

În perioada 19-23 iunie 2023, la Praga, are loc Colocviul Internațional de Lingvistică Latină (International Colloquium on Latin Linguistics), organizat de Institutul de Studii Grecești și Latine al Facultății de Arte din cadrul Universității Caroline. În cadrul acestuia, Institutul Cultural Român de la Praga sprijină participarea profesorilor Simona Georgescu și Theodor Georgescu. 

Ajuns la a XXII-a ediție, Colocviul Internațional de Lingvistică Latină este un eveniment bienal și se desfășoară neîntrerupt, din 1981. La acesta participă renumiți profesori universitari de limbi clasice din întreaga Europă, prezentând cele mai noi teorii și metode adoptate în studiul limbii latine. 

În cadrul Colocviului, profesorul Simona Georgescu va prezenta comunicarea intitulată „Lat. mare, marmor y gr. μαρμαίρω: una familia etimológica”, în care abordează o problemă etimologică încă neelucidată, anume originea cuvântului latinesc „mare” / „întindere de apă”. Soluția acestei probleme este importantă nu numai pentru dicționarele etimologice sau pentru vocabularul limbii latine și al limbilor romanice, ci este esențială pentru înțelegerea unei probleme de antropologie culturală indo-europeană, întrucât, pe de o parte, oferă indicii despre patria originară a indo-europenilor, argumentul „mării” fiind unul de bază în stabilirea ariei de unde s-au răspândit popoarele indo-europene. Pe de altă parte, permite conturarea strategiilor de desemnare a conceptului de „întindere de apă” la popoarele vechi. 

Profesorul Theodor Georgescu susține comunicarea „Le latin en grec: des mots latins attestés en grec. Étude de cas: Chrysippe de Tyane (chez Athénée)”, în care se va ocupa de acele cuvinte care, fără a fi atestate direct în limba latină, se pot deduce din mențiuni făcute de autori greci care citează texte în limba latină. Subiectul reprezintă o contribuție importantă la studiul limbii latine, cu atât mai mult cu cât, în unelecazuri, este vorba despre cuvinte moștenite în limbile romanice. Nefiind însă atestate în textele latine, originea acestor cuvinte a pus probleme de interpretare. Odată cu identificarea lor în textele vechi, deși indirect, la autori greci – putem oferi informații semnificative despre originea vocabularului romanic. 

Simona Georgescu este conferențiar doctor la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, unde predă lingvistică romanică și limba spaniolă. Este membru în echipa de redactare a Dicționarului Etimologic Romanic (Dictionnaire Étymologique Roman, dir. Eva Buchi / Wolfgang Schweickard). Redactează, alături de Theodor Georgescu și Constantin Georgescu, primul dicționar științific de greacă veche în limba română, Dicționar grec-român. Ultima carte de autor publicată este La regularidad en el cambio semántico, apărută la Strasbourg, Édition de Linguistique et de Philologie, 2021.

Theodor Georgescu este conferențiar doctor la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, membru al Catedrei de Filologie Clasică. Alături de Simona Georgescu și Constantin Georgescu, elaborează Dicționarul grec-român. Este un colaborator constant al emisiunii Izvoare de filosofie la Radio România Cultural, unde prezintă seria Alfabetul gândirii grecești. Ultima carte publicată (ca unic autor) este „Poezia elenistică. Theocrit”, apărută la Editura Universității din București 2010.