Prelegerea „Întemeierea unui stat modern. Dimensiunea istorică a personalității lui Alexandru Ioan Cuza”, la ICR Londra

Dr. Aurica Ichim va susține prelegerea „Întemeierea unui stat modern. Dimensiunea istorică a personalității lui Alexandru Ioan Cuza” marți, 27 iunie 2023, la sediul ICR Londra.

În data de 15 mai 2023 s-au împlinit 150 de ani de la trecerea în eternitate a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la Heidelberg, în exil. Dr. Aurica Ichim va prezenta dimensiunea istorică a personalității lui Alexandru Ioan Cuza, întemeietorul statului român modern, și va evidenția evoluția principelui, funcțiile deținute de acesta înainte de 1859, precum și implicarea sa în Revoluția de la 1848. Va fi subliniat rolul său în realizarea Unirii Principatelor, inițiativele și influența fundamentală în modernizarea statului român, dimensiunea europeană a personalității lui Alexandru Ioan Cuza și ultimii ani ai vieții sale, precum și destinul postum al Prințului. Cu această ocazie, va fi prezentat și volumul Alexandru Ioan Cuza”. 150 de ani de la moartea lui, publicat recent.

Dr. Aurica Ichim, actualmente manager al Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, a absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București, direcționându-și preocupările de cercetare spre istoria modernă a românilor. În anul 2014, a obținut titlul de doctor în istorie, cu  o teză intitulată „Preocupări pentru ocrotirea patrimoniului cultural în timpul domniei lui A. I. Cuza. Monumente istorice şi muzee“, coordonator prof.univ.dr. Mihai Ceaușu. Cercetarea domniei lui Alexandru Ioan Cuza reprezintă principalul domeniu de interes, concretizat în apariția a zeci de studii și articole de specialitate publicate și albume editate, precum și în organizarea a sute de expoziții, conferințe, colocvii și simpozioane dedicate cunoașterii intervalului istoric cuprins între anii 1859-1866. Vreme de trei decenii, a coordonat activitatea de la Muzeul Unirii din Iași, fiind direct responsabilă de restaurarea vechii reședințe a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Activitatea constantă de cercetare a patrimoniului mobil și imobil i-au adus atestatul de expert recunoscut de Ministerul Culturii în domeniul restaurării și conservării bunurilor cu valoare de patrimoniu. De 25 de ani organizează lucrările Simpozionului Internațional ,,Monumentul. Tradiție și Viitor” și se îngrijește de apariția volumului omonim, unic în România prin tematica interdisciplinară abordată. În anul 2018, a preluat managementul Muzeului Municipal ,,Regina Maria” Iași, instituție pe care a reușit să o acrediteze în anul 2022.

Prelegerea va avea loc în limba română, cu traducere în limba engleză.