Lista funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor contractuale de conducere și a funcțiilor de execuție din cadrul ICR la data de 30 septembrie 2023

Spre consultare, Lista funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor contractuale de conducere și a funcțiilor contractuale de execuție cu salariile aferente, în vederea respectării prevederilor art.33 din Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la data de 30 septembrie 2023.

DESCĂRCAȚI fișierul PDF de mai jos.


Lista funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor contractuale de conducere și a funcțiilor de execuție din cadrul ICR