La Istanbul încep cursurile de limbă, cultură și civilizație românească, semestrul al II-lea 2018

Conform tradiției, ICR Istanbul organizează cursuri de limba română pentru adulți și copii. Începând de luni, 3 septembrie și până în data de 17 noiembrie 2018, la sediul Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul, cursanții vor pătrunde în tainele limbii române sub atenta îndrumare a profesoarei Jenni - Marilena Vișa.

Perioada de înscriere la cursuri se va încheia în data de 31 august 2018.

Cursurile sunt structurate pe 5 niveluri (A1, A2, B1, B2, C1), fiecare nivel fiind împărțit în module: A1(1 modul - A1), A2 (2 module – A2.1 și A2.2), B1 (4 module – B1.1, B1.2, B1.3, B1.4), B2 (4 module – B2.1, B2.2, B2.3, B2.4), C1 (4 module – C1.1, C1.2, C1.3, C1.4)

Un modul durează 10 săptămâni și cuprinde un număr de 40 ore de curs. La finalizarea unui modul/nivel se va susține un examen în urma căruia se acordă un certificat de atestare a cunoștințelor de limbă română. Cursurile standard pentru adulți au loc de două ori pe săptămână, iar cele organizate pentru copii sunt gratuite și se desfășoară la sfârșit de săptămână. Materialele didactice constau în: suportul de curs realizat de Ana Borca, ICR București, manualul Danielei Kohn, publicat de Polirom, PULS, Manual de limba română pentru străini; Manualul de limba română ca limbă străină (RLS) de Elena Platon, Ioana Sonea şi Dina Vîlcu, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă şi alte materiale propuse de profesori şi agreate de ICR.

Cursurile de limbă, cultură și civilizație românească constituie unul dintre cele mai importante proiecte ale ICR Istanbul și contribuie, în egală măsură, atât la strategia ICR de a promova cultura şi civilizaţia românească prin intermediul cunoașterii limbii române, dar și de a păstra identitatea națională în rândul populaţiei de origine română. Cursurile de limba română stimulează, în același timp, și interesul față de aprofundarea limbii române în rândul membrilor familiilor mixte, printre membrii comunității turco-tătare proveniți din România și a comunității de insulari emigrați din Ada Kaleh în anii 1970.

Sintetizând informațiile din primul semestru, am constatat că numărul cursanților înscriși s-a ridicat la peste 80 de persoane, peste jumătate dintre aceștia fiind înscriși doar la nivelul începător, iar la final, toți cei înscriși au absolvit.

Menționăm, de asemenea, că organizarea acestor cursuri a dus în timp și la o diversificare și creștere a categoriilor de public care au avut acces la cultura română, cursanții participând și la celelalte evenimente derulate pe tot parcursul anului de către ICR Istanbul, fapt care a conferit o vizibilitate și mai mare a institutului.