İstanbul Romen Kültür Merkezi’nde Romence Kursları Başlıyor

İstanbul'daki "Dimitrie Cantemir" Romen Kültür Merkezi, yetişkin ve çocuklar için Romence dil kursları düzenlemektedir. Katılan kursiyerlerimiz, 25 Şubat 2019’da başlayacak ve 8 Mayıs 2019 tarihine kadar sürecek olan yeni kurs döneminde, İstanbul “Dimitrie Cantemir” Romen Kültür Merkezi’nde, öğretmen Jenny - Marilena Vișa’nın dikkatli rehberliğinde Romence dilinin gizemli dünyasına adım adım girmeyi öğrenecekler.

Kursa kayıt için son tarih 22 Şubat 2019'dur.

Geçmiş yıllardaki Romence diline gösterilen ilgi istikrarlı bir şekilde artmaktadır; kurslara katılmak isteyenlerin sayısı her dönem çoğalmaktadır.

2019'daki ilk dönem kursları 5 seviyede yapılandırılmaktadır (A1, A2, B1, B2, C1).

Her seviye modüllere ayrılır: A1 (1 modül - A1), A2 (2 modül - A2.1 ve A2.2), B1 (4 modül - B1.1, B1.2, B1.3, B1.4), B2 (4 modül - B2.1, B2.2, B2.3, B2.4), C1 (4 modül - C1.1, C1.2, C1.3, C1.4).

10 hafta süren bir modül süresinde, 40 ders saati görülecektir.

Bir modül / seviye tamamlayan ve düzenlenen sınavı geçen kursiyerlere Romence dil yeterlilik belgesi verilecektir.

Yetişkinler için yapılan standart kurslar, ikişer saat olmak üzere hafta içiiki kez düzenlenmektedir. Kurslara ilgi duyan ancak işyerindeki program ya da yaşadıkları yer nedeniyle yalnızca Cumartesi günü derse katılabilen kişiler için düzenlenen hafta sonu kursu 4 saat sürmektedir.

Çocuklar için Cumartesi günü düzenlenen kurslar 2 saat sürmektedir ve ücretsizdir. Çocuk grubu, alınan kayıt form sayısına göre açılmaktadır.

Grup sayısının tahmini olduğunu ve bu dönemde kayıt olacak kişi sayısına göre değişebileceğini belirtiyoruz. Kayıt süresi sonunda, kursiyerlerimizin hangi seviye ve hangi modüleri takip edeceklerini bileceğiz.

Kurslarda takip edilen Ders Kitapları: Bükreş Kültür Merkezi’nde Ana Borca tarafından hazırlanan kurs kitabı; Daniela Kohn hazırladığı ve Polirom Yayınevi tarafından yayınlanan PULS, Manual de limba română pentru străini / PULS, Yabancılar İçin Romence Kitabı; Elena Platon, Ioana Sonea ve Dina Vîlcu hazırladıkları ve Casa Cărţii de Ştiinţă Yayınevi tarafından yayınlanan Manualul de limba română ca limbă străină (RLS) / Yabancı Dil Olarak Öğrenilen Romence; kurs öğretmenlerinin önerdikleri ve İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından onaylanan diğer materyaller.

Romence Dil, Kültür ve Uygarlık Kursları, İstanbul Romen Kültür Merkezi’ninen önemli projelerinden biridir; Romence dili sayesinde Romen kültürü ve uygarlığını keşfetmesine, aynı zamanda Romanya kökenli kişilerinetnik kimliğinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlayanstratejikve kültürel projenin parçasıdır.

Romence dil kursları, Romanya'dan gelen Türk-Tatar ve 1970'li yıllarda Ada Kaleh'ten göç eden topluluklar gibi karışık ailede doğan aile üyelerinin dilin derinleştirilmesine olan ilgiyi de teşvik etmektedir.

2018 yıllında yaklaşık olarak 150 kursiyer,yabancılara yönelik Romence dil kurslarımızı tamamlamıştır. Romence öğrenmek istemelerinin en önemli nedenlerinden biri,

Dobruca’da yaşayan ve 1930-1940 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’ne göç eden Türk ve Tatargöçmenetnik gruplarına ait olmalarıdır.

Merkezimizin kursiyerleri, İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen halka açık projelerine katılan potansiyel izleyici grubunu teşkil etmekte; bu nedenle tüm kursiyerlerimizi düzenlenen etkinliklerimize davet etmeye devam edeceğiz çünkü zengin bir kültürel bilgi edinmeleri önemlidir: çeşitli konferans, tanıtım, sunum, edebi çeviri, film gösterimleri, tiyatro gösterileri, konserler veya sergilere katılmalarını önermekteyiz.

Bu nedenle, Romence dil kursları düzenleyerek elde edilen bir diğer önemli hedef, İstanbul Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerde aktif olarak ve büyük ilgiyle, dilbilimsel yönünün ötesinde, Romen kültürünü tanımak için gerçek bir arzu ortaya koyan yeni bir tür yerel izleyiciyi çekmek ve elde tutmak olduğunu söyleyebiliriz ki, bunun sayesinde, merkezimizin ve onun düzenlediği etkinlikler daha çok görünürlük kazanmaktır.