ICR, 20 de ani de la înființare // Mesajul președintelui EUNIC, Camilla Mordhorst

Președintele în exercițiu al EUNIC - European Union National Institutes for Culture – și director al Institutului Cultural Danez, doamna Camilla Mordhorst, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Institutului Cultural Român.

As the President of EUNIC, I send my heartfelt congratulations to the Romanian Cultural Institute on its 20th anniversary. Over the years, RCI has exemplified the power of cultural relations, exchange, and cross-border collaboration, demonstrating how art and culture can create meaningful connections and build bridges worldwide. I look very much forward to continuing our collaboration in many years to come.

---

În calitate de Președinte al EUNIC, transmit felicitări cordiale Institutului Cultural Român cu ocazia celei de-a 20-a aniversări. De-a lungul anilor, ICR a exemplificat puterea relațiilor culturale, a schimburilor și colaborării transfrontaliere, demonstrând că arta și cultura pot crea conexiuni semnificative și construi punți în toată lumea. Îmi doresc foarte mult să ne continuăm colaborarea mulți ani de acum înainte.


Camilla Mordhorst

Președintele EUNIC/Directorul Institutului Cultural Danez