ICR, 20 de ani de la înființare // Mesajul președintelui Academiei Române, domnul Ioan-Aurel Pop

Președintele Academiei Române, domnul Ioan-Aurel Pop, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Institutului Cultural Român.


Stimate Domnule Președinte,

Împlinirea celor 20 de ani de activitate ai Institutului Cultural Român îmi oferă prilejul de a vă adresa, în numele membrilor Academiei Române și al meu personal, calde felicitări pentru contribuția adusă la promovarea culturii și civilizației românești pe plan internațional.

Doresc întregului colectiv al Institutului Cultural Român multă sănătate și succes în activitatea desfășurată.

Având deplina convingere că în continuare vom colabora, dezvoltând proiecte cultural-științifice destinate creșterii valorilor spirituale românești, vă rog să primiți asigurarea alesei noastre considerații.


Acad. Ioan-Aurel Pop

Președintele Academiei Române