Despre Dimitrie şi Antioh Cantemir la Sankt Petersburg

Institutul Cultural Român va organiza la Sankt Petersburg, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Consulatul General al României la Sankt Petersburg, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Biblioteca Naţională din Sankt Petersburg, Biblioteca Naţională a României, Universitatea Slavă din Chişinău şi Institutul pentru literatură rusă al Academiei de Ştiinţe (Casa Puşkin), o conferinţă pe teme de istorie, literatură şi geopolitică (8 octombrie 2008) şi o expoziţie de cărţi şi planşe explicative, dedicate vieţii şi operei lui Dimitrie şi Antioh Cantemir (7–12 octombrie 2008). Evenimentul intitulat „335 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir şi 300 de ani de la naşterea lui Antioh Cantemir" beneficiază de participarea unor importanţi cercetători din Republica Moldova, România şi Federaţia Rusă. Din partea României vor participa prof. univ. dr. Andrei Pippidi, dr. Ioana Feodorov, prof. dr. Dan Râpă-Buicliu, conf. dr. Elena Tîrziman şi Dina Paladi, dr. Florin Rotaru, Monica Joiţa (din partea Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia). La conferinţă vor mai lua parte: Grusman Vladimir Moiseevici (directorul Muzeului Etnografic din Sankt Petersburg), A. Zaiţev (directorul general al Bibliotecii Naţionale din St. Petersburg), N. S. Nikolaev, dr. doc. L.G. Ciumak (prorector al Universităţii Slave din Chişinău), dr. V. I. Ţvircun, dr. doc. V. B. Repida (prorector al Universităţii Slave din Chişinău). Vor fi expuse cărţi din fondurile Bibliotecii Naţionale din Sankt Petersburg şi ale Bibliotecii Naţionale a României şi planşe realizate de Dan Râpă-Buicliu.