Conferință la Viena despre influențele culturale străine asupra culturii române

Conferință internațională cu titlul „Originalitatea. Contaminare, Hibridizare, Metisaj lingvistic și literar”, organizată de Institutul Cultural Român de la Viena și Institutul de Romanistică al Universității din Viena, va avea loc vineri, 13 decembrie,și sâmbătă, 14 decembrie.Vor participa conferențiari din Austria, România, Republica Moldova și Italia, iar tema dezbate influențele culturale străine asupra culturii române de-a lungul timpului.

Conferința se va desfășura în data de 13 decembrie, de la ora 15.00, la sediul ICR Viena (Argentinierstr. 39, 1040) și în data de 14 decembrie, de la ora 10.00, la Institutul de Romanistică (Spitalgasse 2, Hof 8, 1090). Intrarea este liberă și conferințele vor avea loc în limba română, conform următorului program:

13 decembrie 2019

Institutul Cultural Român de la Viena

Argentinierstr. 39, 1040

14.30 - 15.00 Sosirea participanților

15.00 –15.15 Deschiderea oficială a conferinței: dr. Petrea Lindenbauer

15.15-15.45 prof. dr. Michael Metzeltin: „Limba română - o limbă romanică originală“

15.45 –16.15 dr. Antonio Patraș: „Resurecția melodramei în literatura lui E. Lovinescu“

16.15-16.45 dr. Andrei Terian: „Problema colonialismului în discursul cultural românesc din „lungul“ secol al XIX-lea“

16.45-17.00 Discuții și pauză de cafea

17.00-17.30 dr. Roberto Merlo: „Metisări lingvistico-culturale în „Regulamentul organic“ al Moldovei (1831)“

17.30-18.00 dr. Petrea Lindenbauer: „Originalitatea semantic-lexematică în „Gazeta de Transilvania “ (1838)“

18.00-18.15 Discuții

14 decembrie 2019

Institutul de Romanistică (camera 14)

Universitatea din Viena

Spitalgasse 2, Hof 8, 1090

10.00 –10.15 prof. dr. Eva Maria Remberger: „Originalitatea sau originea limbii române: O privire din afară“

10.15 –10.45 dr. Ioan Milică: „Eul textual.Originalitate și tradiție în publicistica lui Mihai Eminescu“

10.45-11.15 dr. Roxana Patraș: „Creativitate si imitație în literatura de consum românească (1850-1920) “

11.15-11.30 Discuții și pauză de cafea

11.30-12.00 dr. Tatiana Ciocoi: „Tendințele recente ale prozei basarabene: trei autori și două origini“

12.00-12.30 dr. Florin Oprescu: „Harta, teritoriul și literatura“

12.30-12.45 Discuții