CHIȘINĂU. Universitatea Populară de vară „Vasile Stroescu”, ediția a V-a

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău organizează cea de-a V-a ediție a Universității „Vasile Stroescu” și Tabăra de pictură „Parcova”– 2021”, în colaborare cu Primăria comunei Parcova, Consiliul Raional Edineţ, Primăria orașului Edineţ și Asociaţia Culturală „Parcova-Nova”

Universitatea Populară de vară „Vasile Stroescu” este principala instituție de instruire continuă a public larg din ținutul Edineț, de perfecționare a cunoștințelor învățătorilor și profesorilor din gimnazii și licee, a oamenilor de cultură din acest ținut, participanţii având prilejul să dialogheze cu profesorii invitați să țină prelegeri la temele incluse în program, să ia parte la evenimentele cultural-artistice din program. Creată după modelul Universității Populare de Vară de la Vălenii de Munte, județul Prahova, la inițiativa de marelui istoric Nicolae Iorga, universitatea a devenit o instituție de instruire continuă a unui public larg. Ediția din acest an va fi consacrată operei și personalității marelui poet basarabean Grigore Vieru (1935 –2009) și scriitorului, profesorului universitar, una dintre marile personalităţi ale ştiinţei lingvistice moderne, Eugen Coșeriu (n. 1921 în comuna Mihăileni, fostul judeţ Bălţi- d.2002). În cadrul celorlalte ediții ale Universității Populare „Vasile Stroescu” de la Edineț, au fost omagiați liderii Miscării Naționale din Basarabia de la 1917 – 1918 Vasile Stroescu și Ion Buzdugan, deputații în Sfatul Țării din județul Hotin, precum și compozitorul Ghenadie Ciobanu, poetul Vasile Romanciuc și acad. Mihai Cimpoi, originari din ținutul Edinețului. La finalul lucrărilor Universității „Vasile Stroescu” urmează să fie prezentat participanților un moment special de muzică și poezie, spectacol prezentat pe scena Casei de Cultură a orașului Edineț (ora 18).

Devenită deja o tradiţie, Tabăra de creație „Parcova - 2021” a căpătat valențele unui eveniment cultural de anvergură, care a intrat, prin străduinţa organizatorilor ei, în posesia unui patrimoniu valoros. Pe parcursul a celor 14 ani de desfăşurare a Taberei de Creaţie, patrimoniul cultural a fost îmbogăţit cu peste 200 lucrări semnate de artişti consacraţi proveniţi din ţări precum România, Republica Moldova, Rusia, Polonia, Belarus, Olanda, Franţa, Ucraina, ş.a. Scopul urmărit prin organizarea acestei Tabere de Creaţie este de a revitaliza viaţa culturală din Basarabia, prin înfiinţarea unei Colecţii de Artă Contemporană, precum şi identificarea, valorificarea şi promovarea creaţiilor de adevărată valoare artistică. Pentru aceasta în cadrul taberei urmează să se organizeze workshop-uri între artiştii invitaţi şi tinerii cu potenţial artistic din zonă şi un Centru de Documentare artistică - pornind de la informarea despre ediţiile succesive ale Taberei şi continuând cu cercetarea etnografică, muzeografică asupra zonei. Cu o durată de șapte zile, Tabăra de creație Parcova 2021 se va finaliza cu o expoziție vernisată în cadrul Universității „Vasile Stroescu”, în clădirea Muzeului Ținutului Natal din orașul Edineț, împreună cu o serie de prelegeri susținute de pictorii invitați.

PROGRAM:

Miercuri, 25 august 2021

10.00 Piața centrală a ora;ului Edineț. Dezvelirea bustului lui Decebal, donație a Societății cultural-istorice Mihai Viteazul din Ploiești.

10.30 – 11.00. Liceul Teoretic Mihai Eminescu Inaugurarea lucrărilor ediției a V- a a Universității Populare de Vară Vasile Stroescu. Mesaje de salut: Valeriu Matei, directorul ICR Mihai Eminescu, rectorul Universității Populare de Vară Vasile Stroescu. Constantin Cojocaru, primarul orașului Edineț. Natalia Cojocaru, președintele Comitetului de organizare a Universității, directoarea Liceului Teoretic Mihai Eminescu din orașul Edineț. Serviciu divin.

11.00. Sesiune de comunicări: Centenar Eugen Coseriu. Comunicări prezentate de: dr. Ion Bărbuță, Institutul de Filologie Română B. P. Hasdeu. Eugen Coșeriu, „Eugen Coșeriu, lingvist român de notorietate internațională, fondatorul lingvisticii integrale”; acad. Valeriu Matei. Eugen Coșeriu – scriitorul; Constantin Cojocaru. Un mare mihăilean – savantul Eugen Coșeriu.

12.15. Sesiune de comunicări: Opera și personalitatea poetului Grigore Vieru. Comunicări prezentate de: dr. Nina Corcinschi, directorul Institutului de Filologie Română B. P. Hasdeu. Grigore Vieru, poezia ca rostire orfică; acad. Valeriu Matei. Poezia lui Grigore Vieru pentru maturi în perioada debutului literar.

13.30 – 14.30. Pauză de prânz.

15.00. Colocviu: Republica Moldova la 30 de independență. Acad Valeriu Matei: Cum a fost proclamată independența Republicii Moldova. Dialog cu publicul prezent.

16.30. Edineț. Casa de Cultură din or. Edineț. Recital poetic muzical susținut de actorii Ninela Caranfil, Nicolae Jelescu și interpretul Vitalie Toderașcu.

Intrarea publicului în sală va fi liberă, în conformitate cu legislația privitoare la pandemia COVID-19, din Republica Moldova.