Broşura de prezentare a Institutului Cultural Român

Broşura de prezentare a Institutului Cultural Român - material disponibil în şase limbi: română, engleză, spaniolă, italiană, franceză, germană.

CUPRINS

Despre Institutul Cultural Român
Cursuri de limba română
Burse
Rezidenţe
Centrul Naţional al Cărţii (CENNAC)
Programul CANTEMIR
Datele de contact ale institutelor culturale româneşti din străinătate


Broşură ICR