"Ateliere de patrimoniu" - expoziţie multimedia şi mese rotunde la MŢR

Asociaţiile RPER-Franţa şi RPER-România, în parteneriat cu Ambasada Franţei în România, Muzeul Ţăranului Român şi Institutul Cultural Român organizează în perioada 20-30 aprilie, la Muzeul Ţăranului Român, "ATELIERE DE PATRIMONIU", epilogul primei ediţii a "Universităţii de Vară de restaurare de monumente şi situri", UdV 2009, derulate sub înaltul patronaj al Academiei Române (Turda / Potaissa – Roşia Montană / Alburnus Maior).
Expoziţia cuprinde fotografii şi instalaţii video cu amprente arheologice, arhitecturale, cu imagini de peisaj şi etnografie realizate în cadrul UdV2009 "PE DRUMURILE ROMANE ÎN ŢARA MOŢILOR", ediţia I, între Turda/Potaissa şi Roşia Montană/Alburnus Maior.

Drumurile romane din Ţara Moţilor sunt puţin cunoscute şi necartografiate, deşi prin bogăţia de informaţii istorice pe care le poartă şi prin frumuseţea zonelor pe care le traversează, merită să fie introduse în turismul cultural şi sportiv, după modelul european. Programul "Pe Drumurile Romane în Ţara Moţilor" al Universităţii de Vară de restaurare de monumente şi situri, desfăşoarat în trei ediţii (2009, 2010, 2011), are ca scop recunoaşterea valorii istorice a acestor vestigii şi introducerea lor în reţeaua turistică a "Drumurilor Romane" din Europa. Filozofia proiectului este inspirată de Declaraţia ICOMOS de la Quebec din 4 octombrie 2008 de « păstrare a spiritului locului », prin salvarea patrimoniului material şi imaterial, mijloc novator şi eficient de contribuţie la dezvoltarea durabilă şi socială în întreaga lume.

În cadrul primei ediţii, desfăşurate în perioada 21 august - 5 septembrie 2009, studenţi şi doctoranzi participanţi la Program, viitori specialişti şi actori ai politicii de patrimoniu pe modelul european, împreună cu organizatorii, au parcurs zilnic diverse tronsoane în vederea re-identificării drumului roman ce lega Turda (Potaissa) de Roşia Montană (Alburnus Maior).

Observaţiile făcute pe teren au permis identificarea unor sectoare bine conturate din drumul roman în raza localităţilor Buru, Vidolm, Lunca Arieşului, Salcia si Lupşa. S-a constatat totodată că există porţiuni considerabile care au fost afectate în decursul timpului de eroziunea solului, alunecări de teren sau activităţi agricole, astfel că traseul rutier antic nu mai este vizibil în mod continuu.

RPER intenţionează să propună pentru clasare în lista monumentelor şi siturilor istorice tronsoanele conservate, care, ulterior, în colaborare cu administraţia locală, să fie curăţate şi marcate pentru a putea fi incluse în circuitele turistice. De asemenea, traseele turistice identificate, care se suprapun parţial peste anticele drumuri romane, s-ar putea înscrie în rândul drumurilor verzi, accesibile doar drumeţiilor şi mijloacelor de transport nemotorizate şi nepoluante (cicloturism, turism ecvestru).


PROGRAM VERNISAJ marţi 20 aprilie, orele 18.00
În prezenţa Excelenţei Sale Henri PAUL, Ambasadorul Franţei în România Vintilă Mihăilescu, director Muzeul Tăranului Român
Ionel Haiduc, preşedinte Academia Româna
Horia-Roman Patapievici, preşedinte Institutul Cultural Român
Horia Ciugudean, vice-preşedinte RPER-România
Stefana Bianu, preşedinte RPER-Franţa
Flaviu Barbacaru, vice-preşedinte RPER-Franţa, curator

- conferinţă de presă
- cocktail


Programul meselor rotunde :

ATELIER I « Vestigii arheologice din Munţii Apuseni şi punerea lor în valoare în cadrul turismului cultural » - miercuri, 21 aprilie, orele 14.00 -18.00
Participanţi :
conf. dr. Horia Ciugudean
prof. dr. Mircea Babeş
dr. Ioana Bogdan Cataniciu


ATELIER II « Arhitectura vernaculară specifică şi tehnici de restaurare » - vineri, 23 aprilie, orele 14.00
Participanţi :
- arh. Stefan Mănciulescu, architect şef al monumentelor istorice, Franţa
- conf. dr. arh. Mihai Opreanu


ATELIER III « Modalităţi de salvare şi conservare a patrimoniului, în respectul Salvării spiritului locului » - luni, 26 aprilie, orele 14.00 -18.00
Participanti :
Christophe Machat, membru al Comitetului executiv ICOMOS International
Iozefina Postăvaru, cercetător ştiinţific INP
Adriana Stroe, cercetător ştiinţific INP
Aurelian Stroe, istoric INP
Ovidiu Daneş, preşedinte DALA Foundation
Serban Sturdza, preşedinte OAR (sub rezervă)
Corina Lucescu, ddr arhitect expert patrimoniu


ATELIER IV "Muzeologia tehnică şi culturală" - marţi, 27 aprilie, orele 14.00 -18.00
Participanţi:
prof. dr. Sabin A. Luca, director Muzeul Brukenthal
prof. dr. Vintila Mihailescu, director Muzeul Tăranului Român
prof. dr. Liviu Sofronea, Universitatea Transilvania, Braşov
prof. dr. Elena Helerea, Universitatea Transilvania, Braşov


Comitet de organizare:
Flaviu Barbacaru, curator (tel. 0722 812 196)
Stefana Bianu, coordonator (tel. 00336 07 49 14 42/ 0754 716 433)
Eugen Leahu, consilier tehnic
Horia Ciugudean, coordonator didactic
Raluca Ursachi, redactor
Mihai Pătraşcu, coordonator tehnic (tel. 0744 432 913)
Cătălin Vasilache, director marketing (tel. 0746 310 165)
Alexei Tacu, redactare foto
Rodica Pop, protocol (tel. 0721 544 656)


Parteneri: Centrul de Cercetare a Patrimoniului Transilvănean (ICPTCE) al Universităţii « Lucian Blaga » Sibiu, Muzeul Naţional al Unirii - Alba Iulia, Asociaţia Pro-Patrimoniu, Asociaţia EcoAssist - Bucureşti, OVR Solidarités - Franţa, Fundatia Florian, Bang & Olufsen.

Parteneri media: Radio Guerilla, TVR Cultural, Observator cultural, Orizont, Formula AS.

Contact: rper.romania@yahoo.com