Marian Papahagi, fost director la Accademia di Romania din Roma, omagiat în revista „Orizonturi culturale italo-române”

.Marian Papahagi, critic literar, eseist și traducător, profesor de limbi și literaturi romanice la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj, a fost directorul Accademia di Romania din Roma în perioada decembrie 1997 - ianuarie 1999. În noul număr al revistei„Orizonturi culturale italo-române / Orizzonti culturali italo-romeni”, este omagiat prin articole semnate de o serie de intelectuali români și italieni, printre care îi amintim pe Ruxandra Cesereanu (scriitoare, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj), Doina Derer (Universitatea din București), Smaranda Elian (Universitatea din București), Dinu Flămând (poet, eseist, traducător), Cinzia Franchi (Universitatea din Padova), Bruno Mazzoni (Universitatea din Pisa), Mira Mocan (Universitatea Roma Tre), Delia Morar (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj), Adrian Papahagi (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj), Andrei Pleșu (scriitor și eseist, New Europe College), Ioan-Aurel Pop (Rector al Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj), președinte al Academiei Române, Ion Pop (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj), Adrian Popescu (poet, eseist, traducător), Vasile Popovici (Universitatea din Timișoara), Roberto Antonelli (Universitatea La Sapienza din Roma) ș.a.

Ideea de a realiza o pagină italo-română In memoriam Marian Papahagi (1948-1999), la douăzeci de ani de la dispariția sa fulgerătoare, pentru a evoca personalitatea ilustrului Magister și savant, s-a născut în urma unei conversații telefonice între două italieniste, foste colege de bursă „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga”, care, pline de patos, au conturat cu acea ocazie întregul proiect. Obiectivul paginii care urma să fie publicată în revista „Orizzonti culturali italo-romeni / Orizonturi culturale italo-române” a fost să pună laolaltă o serie de mărturii și amintiri ale colegilor, prietenilor şi foştilor studenţi, care să reconstruiască figura multiformă și solară a distinsului italienist și romanist Marian Papahagi, potrivit revistei „Orizonturi culturale italo-române”.

Ediţia română propune următoarele pagini: In memoriam Marian Papahagi (1948-1999). Introducere (Afrodita Cionchin și Monica Fekete); Inegalabilul Marian Papahagi (Doina Condrea Derer); Marian Papahagi și comemorarea lui Traian (Roma, 1998) (Mihai Bărbulescu); Ochii care ardeau de încredere: prima întâlnire cu Marian Papahagi (Smaranda Bratu Elian); Lumea se deschidea pentru noi ca o carte (Dinu Flâmând); Cel mult-prea-dăruit (Vasile Popovici); Andrei Pleşu, Ioan-Aurel Pop şi Ioana Both despre Marian PapahagiAdrian Popescu, Ion Pop şi Ruxandra Cesereanu. Evocare Papahagi; Papahagi văzut de Ştefan Borbély, Victor I. Stoichiță şi Delia Morar.

Ediţia italiană prezintă pagini precum: In memoriam Marian Papahagi (1948-1999). Introduzione (Afrodita Cionchin şi Monica Fekete); Vasile Pârvan (1882-1927) e Marian Papahagi (1948-1999): vite parallele (Adrian Papahagi); «M’insegnavate come l’uom s’etterna» (Monica Fekete); Papahagi traduttore di Montale, vincitore del Premio Valeri a Monselice (Lorenzo Renzi); Come lavora un grande traduttore. Papahagi e la lunga fedeltà a Dante (Corrado Bologna); Uno spirito rinascimentale del Novecento (Helga Tepperberg); Memoria degli uomini, memoria dei poeti… (Bruno Mazzoni); «Dall’attimo, dedotto…»: una traduzione. Alla memoria di Papahagi (Mira Mocan); Ricordando Marian... (Roberto Antonelli); Nel segno, e nel sogno, di Papahagi(Luigi Tassoni); Da un Papahagi riformatore allo «scibile marianesco» (Luisa Valmarin şi Cinzia Franchi).

Numărul monografic 10/octombrie 2019 – „Inmemoriam Marian Papahagi (1948-1999)” – al revistei interculturale bilingve „Orizonturi culturale italo-române / Orizzonti culturali italo-romeni”, îl puteți accesa de la: www.orizonturiculturale.ro şi www.orizzonticulturali.it.