Lista funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor contractuale de conducere și a funcțiilor contractuale de execuție în cadrul Institutului Cultural Român

Lista funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor contractuale de conducere și a funcțiilor contractuale de execuție în cadrul Institutului Cultural Român la data de 31 MARTIE 2020


Lista funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor contractuale de conducere și a funcțiilor contractuale de execuție în cadrul Institutului Cultural Român la data de 31 MARTIE 2020