Executie bugetara

31 Mar 2022

Situația privind execuția bugetară la 31 decembrie 2021

Atașat - Situația privind execuția bugetară la 31 decembrie 2021

29 Aug 2019

Legea privind înfiinţarea ICR

LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*) - Republicată Art. 1 (1)Institutul Cultural Român, denumit în continuare Institutul, este organizat şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă,