Declaraţii de avere

NumeDeclaratii
Hrab Anca 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022
Iacob Irina 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Ilie Ana-Maria Declarație de avere 2022.a Declarație de interese 2022.a Declarație de avere 2022.b Declarație de interese 2022.b
Încrosnatu Corina 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Ion Magdalena - Luiza 2017 2018 2019 2020 2021 Declaraţie de avere 2022 Declaraţie de interese 2022 DA 2023 DI 2023
Ion Maria 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021
Ionescu Irina Cornelia 2012 2013 2014 2015 2017 2018.1 2018.2 2019 2020 2021 Declaraţie de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2023 DI 2023
Ionescu Irina Nicoleta Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2022 DI 2022 DA 2023 numire DA 2023 DI 2023 DI 2023 numire
Ioniță Gabriel 2017 2018.1 2018.2 2019 2020 2021.a 2021.b 2021.c
Iorga Filip Lucian 2016 2017 2018 2019.a 2019.b 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Isbășescu Irena 2012 2013 2014 2015 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2023 - 1 DI 2023 - 1
Istrate Baldovin Mihaela Ramona 2017 2018 2019 DA 2023 DI 2023
Ivan (Radu) Ana 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Ivan Florina 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022
Jicman Liviu Sebastian 2021 DA 2022 DI 2022 DI 2023 DA 2023
Krizbai Béla Dan 2017 2018 2019 2020 2021
Lazăr Claudia Daniela 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leu Silvia 2012 2013 2014 2015 2016
Linda Peschir DA 2022 DI 2022 DI 2023 la incetare DA 2023 la incetare DA 2023 la numire DI 2023 la numire
Lupu Flavia Mihaela Lupu Flavia Mihaela 2018 2019
Manolache Radu Dan 2019
Mardale Lia 2010 2011 2012
Marica Diana Lucia DA 2023 DI 2023
Marin Ligia 2019.a 2019.b
Marin Ștefan-Claudiu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022
Mărmureanu Ştefana 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 Declaratie de avere 2023 Declaratie de interese 2023
Mircea Mariana 2012
Morariu Monica 2018 2019.a 2019.b 2020 2021
Morteanu Roxana Mariana 2017 2018 2019.a 2019.b 2020
Moşanu Nadia DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023