Declaraţii de avere

NumeDeclaratii
Drăghici Alexandru 2019 2020 2021
Dragnea Mărculescu Oana Gabriela 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a DA 2022 DI 2022
Dumitrache Roxana 2017 2018 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Dumitru Ana Maria 2013 2014
Duran Denisa Mirena 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 DA 2023 DI 2023
Enescu Cristina Elena Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Florea Iacob (Jachi) 2013 2014 2015
Frandoș (Cernea) Andreea Roxana 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 DI 2023 DA 2023
Fudulu Carmen 2012 2013 2014
Gae Adriana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Gătej Mădălina 2020
Gavrilă Ionuț Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2022 DI 2022
Geică Mărgărita 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Ghemu Antonela 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Gherguț Sorin 2014 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2023 DI 2023
Ghindea Ortansa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.a 2019.b 2020 2021 DA 2023 DI 2023
Ghinea Alexandru Răzvan 2021 DA 2022 DI 2022 DI 2023 DA 2023
Ghiţă Mihaela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021.a 2021.b
Giugariu Cătălina 2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Gliga Dana 2018 2019 2020.a 2020.b 2021
Govor Claudiu Dinu DA 2022 Declaratie avere 2022 Declaratie interese 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Guttman G. Noemi DA 2023 DI 2023
Harnagea Lucia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022 DI 2023 DA 2023
Hossu-Longin Teodor 2019 2020 2021
Hrab Anca 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022
Iacob Irina 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Ilie Ana-Maria Declarație de avere 2022.a Declarație de interese 2022.a Declarație de avere 2022.b Declarație de interese 2022.b
Încrosnatu Corina 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Ion Magdalena - Luiza 2017 2018 2019 2020 2021 Declaraţie de avere 2022 Declaraţie de interese 2022 DA 2023 DI 2023
Ion Maria 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021