Declaraţii de avere

NumeDeclaratii
Daici Sabra-Irina DA 2022 DI 2022 Declaratii avere 2022 Declaratii interese 2022 DA incetare DI incetare D. Interese 2022 D. Avere 2022 DA 2023 DI 2023
David Virginia-Elena DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Deaconescu Adrian 2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Diaconu Angela 2012 2013
Dimancea-Dumbrăveanu Ecaterina 2018 2019 2020 2021
Dinu Roxana 2013 2015 2018 2018_1 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 Declaratie de avere 2023 Declaratie de interese 2023
Dobre Corina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022
Dobre Corina Isabela 2017 2018 DA 2023 DI 2023
Dolcescu Mădălina 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Dolea Laura 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Doroftei Raluca 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Drăgan Ioana 2013 - ianuarie 2013 - februarie 2014 2015 2016 2017 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Drăghici Alexandru 2019 2020 2021
Dragnea Mărculescu Oana Gabriela 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a DA 2022 DI 2022
Dumitrache Roxana 2017 2018 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Dumitru Ana Maria 2013 2014
Duran Denisa Mirena 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 DA 2023 DI 2023
Enescu Cristina Elena Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Florea Iacob (Jachi) 2013 2014 2015
Frandoș (Cernea) Andreea Roxana 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 DI 2023 DA 2023 DA 2024 DI 2024
Fudulu Carmen 2012 2013 2014
Gae Adriana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Gătej Mădălina 2020
Gavrilă Ionuț Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2022 DI 2022
Geică Mărgărita 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Ghemu Antonela 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Gherguț Sorin 2014 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2023 DI 2023
Ghindea Ortansa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.a 2019.b 2020 2021 DA 2023 DI 2023
Ghinea Alexandru Răzvan 2021 DA 2022 DI 2022 DI 2023 DA 2023
Ghiţă Mihaela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021.a 2021.b