Declaraţii de avere

NumeDeclaratii
Cimpoiașu Raluca Ioana 2019
Ciocoiu Mirela - Cristina Ciocoiu Mirela - Cristina
Ciolacu Andreea Ioana 2020 2021 2021.a 2021.b 2021.c DA 2022 DI 2022
Condrea Andreea 2019
Condrea Vlad Costin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022
Constantinescu Claudiu 2012 2013 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022
Constantinescu Maria Simona 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2022/1 DA 2022/2 DI 2022/1 DI 2022/2
Constantinescu Pompiliu 2014 2015
Constantinescu-Strihan Annemarie 2016 2021 DA 2022 DI 2022
Cornea Octavia Gabriela 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022
Cornișteanu Irina 2013 2015 2019.a 2019.b 12.06.2020 29.06.2020 2021
Coulitchenko Mihaela 2012 2013 2014
Croitoru Claudia 2011 2012
Croitoru-Păucă Ionel 2021 DA 2022 DI 2022
Cucu Mihai 2012 2013 2021
Daici Sabra-Irina DA 2022 DI 2022 Declaratii avere 2022 Declaratii interese 2022 DA incetare DI incetare D. Interese 2022 D. Avere 2022
David Virginia-Elena DA 2022 DI 2022
Deaconescu Adrian 2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a DA 2022 DI 2022
Diaconu Angela 2012 2013
Dimancea-Dumbrăveanu Ecaterina 2018 2019 2020 2021
Dinu Mihai 2017 2018 2019
Dinu Roxana 2013 2015 2018 2018_1 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 Declaratie de avere 2023 Declaratie de interese 2023
Dobre Corina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022
Dobre Corina Isabela 2017 2018 DA 2023 DI 2023
Doina Constantin 2013
Dolcescu Mădălina 2020 2021 DA 2022 DI 2022
Dolea Laura 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022
Doroftei Raluca 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022
Drăgan Ioana 2013 - ianuarie 2013 - februarie 2014 2015 2016 2017 DA 2022 DI 2022
Drăghici Alexandru 2019 2020 2021