Declaraţii de avere

NumeDeclaratii
Călinescu Roxana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Camen Monica 2017 2018 2019 2020 2021 DI 2022 DA 2022 DA 2022.1 DI 2022.2 DA 2023 DI 2023
Căpraru Ruxandra Oana DA 2023 DI 2023 Declaratie de avere 2023 numire Declaratie de avere 2023 la incetare Declaratie de interese 2023 la incetare Declaratie de interese la numire Declaratie de avere 2024 la incetare Declaratie de interese 2024 la incetare
Caramelea Maria-Magdalena 2021 DA 2022 DI 2022
Caramelea Marius Costinel DA 2023 DI 2023 DI 2023 la incetare DA 2023 la incetare
Cârstea Alexandra 2019
Cârstea Ana Alexandra 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Chişiu Andreea Carolina 2010 2014 2016 2017 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Chițan Simona Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2023 DI 2023
Chițoiu Elena 2021
Cimpoiașu Raluca Ioana 2019
Ciocoiu Mirela - Cristina Ciocoiu Mirela - Cristina
Ciolacu Andreea Ioana 2020 2021 2021.a 2021.b 2021.c DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Condrea Vlad Costin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Constantinescu Claudiu 2012 2013 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Constantinescu Maria Simona 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2022/1 DA 2022/2 DI 2022/1 DI 2022/2 DA 2023 DI 2023
Constantinescu Pompiliu 2014 2015
Constantinescu-Strihan Annemarie 2016 2021 DA 2022 DI 2022
Cornea Octavia Gabriela 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Cornișteanu Irina 2013 2015 2019.a 2019.b 12.06.2020 29.06.2020 2021
Coulitchenko Mihaela 2012 2013 2014
Croitoru Claudia 2011 2012
Croitoru-Păucă Ionel 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2023 numire DA 2023 DI 2023 DI 2023 numire DA 2023 incetare DI 2023 incetare
Cucu Mihai 2012 2013 2021
Daici Sabra-Irina DA 2022 DI 2022 Declaratii avere 2022 Declaratii interese 2022 DA incetare DI incetare D. Interese 2022 D. Avere 2022 DA 2023 DI 2023
David Virginia-Elena DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Deaconescu Adrian 2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Diaconu Angela 2012 2013
Dimancea-Dumbrăveanu Ecaterina 2018 2019 2020 2021
Dinu Roxana 2013 2015 2018 2018_1 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 Declaratie de avere 2023 Declaratie de interese 2023 DA2024 DI2024