Declaraţii de avere

NumeDeclaratii
Bejan (Dan) Alina Georgiana 2014 2017 2018 2019 2020
Benea Alexandra Laura 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2023 DI 2023
Berdilă Dana 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Beșciu Doina 2018 2019.a 2019.b 2020 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Blebea Gabriela Liliana 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Bleoca Daniela Daniela Bleoca - 2012 2020 2021
Boanţă Alexandra-Mihaela 2021 2021.a DA 2023 DI 2023
Borca Ana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DA 2022 DI 2022 Declaratie avere 2022 Declaratie interese 2022 DA 2023 DI 2023
Brînzaru Simona 2010 2011 2016 2017 2018 2021 DA 2022 DI 2022
Brînzea Mihaela 2019 2021
Bulumac Ovidiana 2015 2016 2017 2018 2019 2021 DA 2022 DI 2022
Burtescu (Călin) Raluca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 DA 2022 DI2022 DA 2023 DI 2023
Călinescu Roxana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Camen Monica 2017 2018 2019 2020 2021 DI 2022 DA 2022 DA 2022.1 DI 2022.2 DA 2023 DI 2023
Căpraru Ruxandra Oana DA 2023 DI 2023 Declaratie de avere 2023 numire Declaratie de avere 2023 la incetare Declaratie de interese 2023 la incetare Declaratie de interese la numire Declaratie de avere 2024 la incetare Declaratie de interese 2024 la incetare
Caramelea Maria-Magdalena 2021 DA 2022 DI 2022
Caramelea Marius Costinel DA 2023 DI 2023 DI 2023 la incetare DA 2023 la incetare
Cârstea Alexandra 2019
Cârstea Ana Alexandra 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Chişiu Andreea Carolina 2010 2014 2016 2017 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Chițan Simona Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2023 DI 2023
Chițoiu Elena 2021
Cimpoiașu Raluca Ioana 2019
Ciocoiu Mirela - Cristina Ciocoiu Mirela - Cristina
Ciolacu Andreea Ioana 2020 2021 2021.a 2021.b 2021.c DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Condrea Vlad Costin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Constantinescu Claudiu 2012 2013 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Constantinescu Maria Simona 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2022/1 DA 2022/2 DI 2022/1 DI 2022/2 DA 2023 DI 2023
Constantinescu Pompiliu 2014 2015
Constantinescu-Strihan Annemarie 2016 2021 DA 2022 DI 2022